İşyerlerinde COVID-19’dan Korunma Tedbirleri

İşyerlerinde COVID-19’dan Korunma Tedbirleri

İŞ YERLERİNDE KORUNMA REHBERİ

Hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki diğer bireylerin
ağız, burun ve gözlerine temasıyla, damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin ağız,
burun veya göze götürülmesiyle bulaşabilen COVID-19’dan (Koronavirüs) korunmak için;
İşyerlerinde alınması gerekli önlemler aşağıda sıralanmıştır;
1. İşveren tarafından sağlanan servis hizmetlerini kullanan çalışanların araç içinde ve dışında sık
kullanılan yüzeylerle temas mümkün olduğunca azaltılmalıdır. Servis araçlarının özellikle sık
temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere temizliği belirli aralıklarla sağlanmalıdır.

2. Çalışanlar işe başlamadan önce ve çalışma süresince belirli aralıklarla en az 20 saniye boyunca
ellerini su ve sabunla yıkamalıdır. Su ve sabuna erişimin mümkün olmadığı durumlarda alkol
içerikli uygun el antiseptiği sağlanmalıdır.

3. Özellikle sık ve/veya ortak kullanılan, temas edilen çalışma alanları, araçlar, cihazlar ve
ekipmanlar başta olmak üzere işyerlerinde hijyen ve temizlik sağlanmalıdır. Özellikle lavabo,
tuvalet, banyo, merdiven kenarlıkları, musluk, yemekhaneler, yatakhaneler, asansörler vb.
ortak kullanım alanlarına girişlerde dezenfektan bulundurulması, araç, cihaz ve ekipmanlar
gözden geçirilmeli ve hijyen şartlarına azami uyulmalıdır.

4. Çalışanlar, selamlaşma sırasında tokalaşma ve sarılmadan kaçınmalıdır. Soğuk algınlığı
belirtileri gösterenlerle aralarında en az 3-4 adım mesafe konulmasına özen gösterilmelidir.

5. Çalışanlar, öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burnunu tek kullanımlık mendille
kapatmalı, mendil yoksa dirseğin iç kısmını kullanmalıdır.

6. İşyerleri belirli aralıklarla pencere açılarak havalandırılmalıdır. Havalandırma sistemi olan
işyerlerinde havalandırma debisinin azaltılması gerekmektedir.

7. Yurtdışından gelenlerin 14 gün boyunca evden çalışması sağlanmalıdır. İşyeri dışından gelen
ziyaretçilerden hastalık belirtisi taşıyanların işyerinde bulunan sağlık personelinin
kontrolünden geçmeleri sağlanmalıdır.

8. Hastalık belirtilerini taşıyan kişilerin İşyeri Hekimi tarafından yapılacak olan ilk muayeneden
sonra gerek duyulması halinde en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilmesi sağlanmalıdır.

9. Herhangi bir COVID-19’a (Koronavirüs) bağlı hastalık şüphesi durumunda işyeri ortamına
girilmemeli, derhal işyeri sağlık personeline durumu bildirmeli, işyeri sağlık personelinin
bulunmadığı işyerlerinde uygun ve doğru maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna
başvurulmalıdır.

10. Enfekte kişilerle doğrudan temas veya kontaminasyon riski olan çalışma ortamlarında
(hastaneler, laboratuvarlar vb yerlerde) bulunanlar uygun kişisel koruyucu donanımlar
kullanılmalıdır. Bu kapsamda solunum koruyucu olarak; EN 149 standardında en az FFP2
olmak üzere FFP2 ve FFP3 koruma düzeyine sahip ventilsiz parçacık filtreli yarım maskeler,
ilgili bölümde belirtilen işlemlerde bulunacaklar için kullanılmalıdır. Covid-19 virüsüne karşı
koruma amaçlı “tekrar kullanılamaz” anlamına gelen “NR” işareti bulunan maskelerin
bulundurulması gerekmektedir. Kontaminasyon riskine karşı kişisel koruyucu donanımlar
işyerlerinde yeterli miktarda bulundurulmalıdır.

11. Solunum korumanın yanı sıra kullanılacak koruyucu eldivenler; EN ISO 374-5
(Mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler) standardına, koruyucu gözlükler ve yüz
siperi EN 166 standardına, koruyucu kıyafetler (elbise, tulum ve sağlık çalışanları için önlük)
ise EN14126 standardına uygun olmalıdır.
12. Bağışıklık sistemi hastalığı, diyabet, kalp ve akciğer hastalığı gibi kronik hastalığı olan
çalışanlar, zayıf bağışıklık sistemine sahip olan çalışanlar, yaşlı çalışanlar gibi riskli gruplarda
ağır seyretme riski yüksek olup, riskli gruplar başta olmak üzere tüm çalışanlar korunmalıdır.

13. Ülke dışına düzenlenecek iş seyahatleri mümkün olabildiğince ertelenmeli, etkinliklerin
yapılmasının mecbur olduğu durumlarda öncelikle sesli ve görüntülü iletişim imkânları
kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmelidir. İş nedeniyle seyahat edilmesi mecburi durumlarda
Sağlık Bakanlığı’nın önerilerine uyulmalıdır.

14. Çalışanlara verilecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin uzaktan eğitim şeklinde; işyeri
temizliği ve düzeni, hijyen ve psikososyal risk faktörleri konuları önceliklendirilerek
verilmesi suretiyle yapılması sağlanmalıdır.

Önlemlere dair broşürü görüntülemek için tıklayınız.

24500cookie-checkİşyerlerinde COVID-19’dan Korunma Tedbirleri

0 0 votes
Article Rating

Yazar hakkında

Prof. Dr. Mustafa SAYGIN administrator

Prof. Dr. Mustafa SAYGIN Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Fizyoloji Ana Bilim Dalı ISPARTA.

Subscribe
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x