ileDoç. Dr. Mustafa SAYGIN

Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi (7 Temmuz 2020))

1. COVID-19 PANDEMİSİNİN HAFİFLEME SÜRECİNDE HASTANELERDE NORMALE DÖNÜŞ PLANI

COVID-19 pandemisinin tam olarak sonlanmaması nedeni ile, virüse özgün etkili bir tedavi ve/veya aşı bulunana kadar risk devam etmektedir. Pandeminin kontrol edildiği bu dönemde diğer sağlık hizmetlerine olan ihtiyaç giderek artmıştır.

Ancak salgın eğrisinin düzleşmesi, toplam vaka sayısını azaltmaz, hastalık yükünü daha uzun bir süreye yayar. Bu nedenle pandeminin devam ettiği dikkate alınarak diğer sağlık hizmetlerinin de başlaması kaçınılmazdır. Bu durum COVID-19 olan ve olmayan hastalara aynı sistem içinde hizmet verilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Salgının hafifleme süreci içerisinde dikkat edilmesi gereken noktalar;

» COVID-19 ile ilişkili önlemlerin ve sağlık bakım hizmetlerinin devam etmesini sağlamak,

» COVID-19 tanısı olan ve olmayan hastalar için hastaneleri güvenli halde tutmak,

» Sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak,

» Tüm hastalara erişim ve güvenlik açısından eşit yaklaşılmasını sağlamak ve

» Personeli ve sağlık hizmetlerini mümkün olduğunca ve kademeli şekilde düzenlemektir.

Bu süreçte tüm hastalar ve refakatçilerde kişisel korunma önlemlerine dikkat edilmelidir. Tüm kurum ve kuruluşlar, birim, alt birim ve kişiler; COVID-19 pandemisi sürecinde kademeli olarak normale dönüş döneminde rollerini ve sorumluluklarını yerine getirmek üzere hazırlık yapmalıdırlar.

SON GÜNCELLEME İLE EKLENENLER
6. COVID-19 KAPSAMINDA E2 VE E3 GRUBU İLÇE DEVLET HASTANELERİNDE
(ENTEGRE HASTANE) ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
7. COVID-19 KAPSAMINDA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ / TOPLUM SAĞLIĞI
MERKEZLERİ VE BAĞLI KURULUŞLARINDA ALINMASI GEREKEN
ÖNLEMLER
8. COVID-19 KAPSAMINDA SAĞLIKLI HAYAT MERKEZLERİNDE ALINMASI
GEREKEN ÖNLEMLER

 

Rehberi okumak ve indirmek için tıklayınız.

 

ileDoç. Dr. Mustafa SAYGIN

COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Güncel Rehber

Koronavirüsler (CoV), soğuk algınlığı gibi toplumda yaygın görülen, kendi kendini sınırlayan hafif enfeksiyon tablolarından, Orta Doğu Solunum Sendromu (Middle East Respiratory Syndrome, MERS) ve Ağır Akut Solunum Sendromu (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS) gibi daha ciddi enfeksiyon tablolarına neden olabilen
büyük bir virüs ailesidir.

Koronavirüslerin insanlarda bulunan, insandan insana kolaylıkla bulaşabilen çeşitli alt tipleri (HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 ve HKU1-CoV) bulunmaktadır. İnsanlar arasında dolaşan bu alt türler çoğunlukla soğuk algınlığına sebep olan virüslerdir. Bununla birlikte hayvanlarda saptanan birçok koronavirüs alt türü mevcuttur ve bu virüslerin hayvanlardan insanlara geçerek insanlarda ağır hastalık tablolarına neden olabildiği bilinmektedir.

Detaylı araştırmalar sonucunda, SARSCoV’un misk kedilerinden, MERS-CoV’un ise tek hörgüçlü develerden insanlara bulaştığı ortaya çıkmıştır. SARS-CoV, 21. yüzyılın ilk uluslararası sağlık acil durumu olarak 2003 yılında, daha önceden bilinmeyen bir virüs halinde ortaya çıkmış olup yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Yaklaşık 10 yıl sonra koronavirüs ailesinden, daha önce insan ya da hayvanlarda varlığı gösterilmemiş olan MERS-CoV, Eylül 2012’de ilk defa insanlarda Suudi Arabistan’da tanımlanmış; ancak daha sonra aslında ilk vakaların Nisan 2012’de Ürdün Zarqa’daki bir hastanede görüldüğü ortaya çıkmıştır.

31 Aralık 2019’da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin Ülke Ofisi, Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakalarını bildirmiştir. 7 Ocak 2020’de etken daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir koronavirüs (2019-nCoV) olarak tanımlanmıştır. Daha sonra 2019-nCoV hastalığının adı COVID-19 olarak kabul edilmiş, virüs SARS CoV’e yakın benzerliğinden dolayı SARS-CoV-2 olarak isimlendirilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19 salgınını 30 Ocak’ta “uluslararası boyutta halk sağlığı acil durumu” olarak sınıflandırmış, ilk salgının başladığı Çin dışında 113 ülkede COVID-19 vakalarının görülmesi, virüsün yayılımı ve şiddeti nedeniyle 11 Mart’ta küresel salgın (pandemi) olarak tanımlamıştır. Ülkemizde COVID-19 ile ilgili
çalışmalar 10 Ocak’ta başlamış ve 22 Ocak’ta T.C. Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu ilk toplantısı gerçekleştirilmiş, alınan önlemler ile ilk COVID-19 vakası Avrupa ve İran gibi komşu olduğumuz ülkelerden sonra 11 Mart’ta görülmüştür.

İlk vakanın tespit edilmesinden bu yana geçen süreçte salgın ile ilgili temel stratejimiz, halk sağlığı önlemleri ile vaka görülme hızının düşürülmesi ve salgın eğrisindeki yükselişin yavaşlatılması ile sağlık hizmetine olabilecek yoğun talebin önünegeçmektir. Saha ve klinik işbirliği ile COVID-19’a bağlı tıbbi sonuçların (ağır hastalık, yoğun bakım gereksinimi, ölüm, engellilik vb) ağırlaşmasının önüne geçilmektedir. Ülke olarak yaklaşımımız kademeli olarak salgının zararlarının azaltılması, salgının sınırlandırılması ve baskı altına alınmasıdır.

Bu rehber COVID-19 enfeksiyon zinciri (kaynak, bulaşma yolu, duyarlı kişiler), vaka tanımları ve tanı yöntemleri hakkında bilgi vermek; salgın yönetimi, COVID-19 vakası veya temaslısı ile karşılaşıldığında izlenmesi gereken strateji ve uygulamalar hakkında yol göstermek amacı ile hazırlanmıştır. Rehber ağırlıklı olarak DSÖ önerileri doğrultusunda oluşturulmuştur. COVID-19’a yönelik olarak hazırlanmış olan “COVID-19 (2019-nCoV Hastalığı) Rehberi” güncel DSÖ önerileri ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda güncellenmektedir.

Güncellenen rehber dokümanı ve rehber sunumları, afiş, broşürler ile sık sorulan sorular ve cevapları T.C. SAĞLIK
BAKANLIĞI, YENİ KORONAVİRÜSÜ COVID-19 web sayfasında (https://covid19bilgi.
saglik.gov.tr) düzenli olarak yayımlanmaktadır.

 

Rehberi indirmek ve okumak için tıklayınız.

ileDoç. Dr. Mustafa SAYGIN

Pandemi Dalgalanma Sürecinde Laboratuvar Tanı Algoritmaları

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan pandemi dalgalanma sürecinde laboratuvar tanı algoritmalarını okumak ve indirmek için tıklayınız.
ileDoç. Dr. Mustafa SAYGIN

Yurt Dışına Çıkışlarda PCR Testi

Yurt dışına çıkışlarda gideceği ülke tarafından PCR testi istenen ve bu testi yaptırmak üzere sağlık tesislerine başvuru yapan vatandaşlarımızın işlemleri aşağıdaki gibi yapılacaktır.

Yurt dışına çıkmak için gideceği ülke tarafından PCR testi istenmesi sebebi ile test yaptırmak isteyen vatandaşlarımız uçak bileti ve varsa görev kağıdını dilekçesine ekleyerek yetkili laboratuvarlarımıza başvuracaktır. (Yetkili Laboratuvar listesine https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yetkilendirilmis-covi-d-19-tani-laboratuvarlari.html adresinden ulaşılabilir.)

Test ücreti 110 TL’dir. Görevli olarak yurt dışına çıkacak olan kamu görevlilerinden ücret alınmayacaktır.

Ücret “ Yurt dışına çıkış – PCR Testi” konusu ile 110 TL aşağıdaki hesap bilgileri olan İBAN numarasına yatırılarak makbuz sağlık tesisine teslim edilecektir.

Sağlık Tesisi Tarafından İstenecek Belgeler:

1. Varsa görev belgesi ve dilekçesi ( ücret alınmaz, dekont istenmez)

2. Yurt dışı uçak bileti,

3. Aşağıda yer alan IBAN numaralı hesaba 110 TL yatırıldığına dair dekont.

Alıcı: Halk Sağlık Genel Müdürlüğü

Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi nezdinde bulunan

TR70 0001 2009 4520 0005 0000 41 IBAN Nolu Hesabı

ileDoç. Dr. Mustafa SAYGIN

Uyku Fizyolojisi ve Uyku Bozuklukları Dersi Bütünleme Sınavı

Uyku Fizyolojisi ve Uyku Bozuklukları Dersi Bütünleme Sınavı

Arkadaşlar herkese merhaba

Bütünleme sınavı için;

% 40 ödev

% 60 ise çevrimiçi test şeklinde olacak.

 

Bütünleme Sınavı Nasıl Olacak?

Arkadaşlar herkese merhaba. Uyku Fizyolojisi ve Uyku Bozuklukları Dersi’ni alanlar için;

Bütünleme Sınavı;  10 Temmuz saat 08:00-23:55 arası sistemde tanımlandı.

Sınav konuları toplam derste anlattığım 21 slayttan, test şeklinde 40 soru şeklinde olacaktır.

 

Bütünleme ödevi için yapılması gerekenler

Bütünleme sınavı için ödev iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümün detayları altta mevcuttur. İkinci bölüm için ise Sağlıklı Uyku Kampı uygulaması olacaktır. Bunun için ilk bölüm tamamlandıktan sonra hemen uyku kampı başlayacaktır.

 1. Uyku Hijyeni ve Uyku  Kalitesinin Belirlenmesi

Uyku kalitesi ve uyku hijyenin belirlenmesi amacıyla altta linkini verdiğim formların

28 Haziran Pazar  günü saat 23:59’a kadar cevaplanması gerekmektedir.

 

Bu formlar tek seferde doldurulacak ve mailinize gelecek olan cevapları tek sayfa halinde obs’ye pdf formatında yüklemeniz gerekmektedir.

Her bir veriyi ayrı ayrı yüklemeyin ve lütfen tek sefer yükleyin.

Toplam 3 adet anket var. Her biri ayrı ayrı doldurulacaktır.

 

https://saglikveuyku.com/demografik-veriler/

 

https://saglikveuyku.com/uyku-hijyeni-indeksi/

https://saglikveuyku.com/pitsburg-uyku-kalitesi-olcegi-anketi/

 

 1. Sağlıklı Uyku Kampı

Sağlıklı uyku kampı toplam 11 günden oluşmaktadır. Her gün bir konunun özeti şeklinde size mail gelecektir. Bu şekilde sınava da bir hazırlık yapılmış olacaktır.

Öncelikle sağlıklı uyku kampına kayıt olmanız gerekmektedir. Sağlıklı uyku kampına kayıt olmak için alttaki linke tıklayınız. Sağlıklı Uyku kampına katılım zorunludur ve kampı tamamlayanlara bütünleme sınav puanına eklenecektir.

 

 

Kampa kayıt 28 Haziran 2020 saat 23:59’a kadar devam edecektir. Bu tarihlerden sonra kayıt alınmayacaktır. Lütfen bu tarihler arası kaydımızı tamamlayalım.

 1. Kampa kayıt olurken lütfen mail adresinizi doğru girin. Kaydınızın yapıldığına dair size bilgilendirme e-maili gelecektir. E-mail gelmedi ise spam veya gereksiz klasörlerini kontrol etmeyi unutmayın. Bunları yaptığınız halde hala sorun varsa bildirmek için tıklayınız.
 2. Kamp kaydı tamamlandıktan sonra her gün Sağlıklı Uyku Kampı e-maillerini almaya başlayacaksanız. Kamp e-maillerini almıyorsanız öncelikle spam veya gereksiz klasörlerini kontrol etmeyi unutmayın. Bunları yaptığınız halde hala sorun varsa bildirmek için tıklayınız.
 3. Kamp başlangıcında ve kamp sonunda yine e-mail ile kampa katılanlara bildireceğim link üzerinden kampın geri bildiriminin tamamlanması ile ödev bitmiş olacaktır.
 4. Bu nedenle Sağlık Uyku Kampı e-maillerinin hergün okunması hem sınava hazırlık hem de kamp sonunda ki sınav için gereklidir.
 5. Kamp sonunda size gelecek olan ilk ve son test formunu obs’ye pdf formatında yüklemeniz gerekmektedir.
 6. Katılımlarınızı bekliyor, dersime gösterdiğiniz ilgi için herkese teşekkür ediyorum.

Uyku ve uyku bozuklukları ile ilgili her türlü soru ve yardım talepleriniz için benimle iletişime geçebilirsiniz.

Sağlıklı Uyku dileklerimle…

Kamp Kayıt Formu

https://saglikveuyku.com/uyku-kampi-kayit-sayfasi/

 

Uyku Kampı İlk Testi

https://saglikveuyku.com/uyku-kampi-ilk-testi/

 

Uyku Kampı Son Testi (Kamp Sonunda doldurulacaktır)

 

https://saglikveuyku.com/uyku-kampi-son-testi/

ileDoç. Dr. Mustafa SAYGIN

Covid-19 Erişkin Hasta Tedavi Rehberi (19 Haziran 2020)

COVID-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) ERİŞKİN HASTA TEDAVİSİ

COVID-19 olası vaka tanımına uymayan ve diğer nedenlerle başvurup, sağlık kuruluşlarında değerlendirilen hastalara uygulanacak olan standart protokollerin, Sağlık Bakanlığının önerdiği standart önlemler alınarak rutin şekilde yürütülmesi gerekmektedir.

Bu hastalara uygulanacak olan tanı ve tedavi girişimleri öncesinde acil servisler başta olmak üzere tüm kliniklerde ve yataklı servislerde, COVID-19 olmadığına dair konsültasyon notu veya toraks bilgisayarlı tomografisi talep edilmesi uygun değildir.

Hem asemptomatik taşıyıcılarda hemde hastalarda PCR testinin negatif olabileceği dikkate alındığında, bir kişinin COVID-19 ile enfekte olmadığının kesin olarak söylenebilmesi mümkün değildir. Bu nedenle hasta olmasa bile herkesin COVID-19 bulaştırıcı olabileceği öngörülmelidir.

Bilim Kurulu’nun Kişisel Koruyucu Ekipman Önerileri ve COVID-19 Acil Anestezi Yönetimi rehberleri doğrultusunda önlük, tıbbi maske, gözlük/yüz koruyucu ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipmanlar standart ve bulaş yoluna yönelik önlemler kurallarına uygun olarak kullanılmalı, endikasyonu olan her türlü tıbbi bakım ve müdahale bu hastalara yapılmalıdır.

Rehberin tamamını okumak ve indirmek için tıklayınız.

ileDoç. Dr. Mustafa SAYGIN

Coronavirus (COVID-19) Güncel Rehber (01 Haziran 2020)

Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus’lar (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Ağır Akut Solunum Sendromu (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir.

Coronavirus’lar zoonotik olup hayvanlardan bulaşarak insanlarda hastalık yapabilir. Coronavirus’ların insanlarda dolaşımda olan alt tipleri (HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 ve HKU1-CoV) çoğunlukla soğuk algınlığına sebep olan virüslerdir.

SARS-CoV, 21. yüzyılın ilk uluslararası sağlık acil durumu olarak 2003 yılında, daha önceden bilinmeyen bir virüs halinde ortaya çıkmış olup yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Yaklaşık 10 yıl sonra Coronavirus ailesinden, daha önce insan ya da hayvanlarda varlığı gösterilmemiş olan MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus) Eylül 2012’de ilk defa insanlarda Suudi Arabistan’da tanımlanmış; ancak daha sonra aslında ilk vakaların Nisan 2012’de Ürdün Zarqa’daki bir hastanede görüldüğü ortaya çıkmıştır. SARS Coronavirus’u ile uzaktan bağlantılı olmasına rağmen, yaşanmış olan SARS tecrübesinden ötürü endişe oluşturmuştur.
31 Aralık 2019’da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin Ülke Ofisi, Çin’in Hubei eyaletinin Vuhan şehrinde etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakalarını bildirmiştir. 7 Ocak 2020’de etken daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir Coronavirus (2019-nCoV) olarak tanımlanmıştır. Daha sonra 2019-nCoV hastalığının adı COVID-19 olarak kabul edilmiş, virüs SARS CoV’e yakın benzerliğinden dolayı SARS-CoV-2 olarak isimlendirilmiştir.

Bu rehber, COVID-19, etkeni, bulaşma yolları, vaka tanımları ve tanı yöntemleri hakkında bilgi vermek; COVID-19 vakası veya temaslısı ile karşılaşıldığında izlenmesi gereken strateji ve uygulama şekilleri hakkında yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu doküman ağırlıklı olarak DSÖ önerileri doğrultusunda oluşturulmuştur. COVID-19’a yönelik olarak hazırlanmış olan “COVID-19 (2019-nCoV Hastalığı) Rehberi” güncel DSÖ önerileri ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda güncellenmektedir. Güncellenen rehber dokümanı ve rehber sunumları, afiş, broşürler ile sık sorulan sorular ve cevapları Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü web sayfasında (www.hsgm.saglik.gov.tr) düzenli olarak yayımlanmaktadır.

 

SON GÜNCELLEME ILE NELER DEĞIŞTI?
» Giriş güncellendi
» Genel bilgiler (epidemiyoloji güncellendi)
» COVID-19 (Kaynak, bulaşma yolu, klinik özellikler, laboratuvar testleri
bölümlerinde güncelleme yapıldı)
» Vaka tanımı ve vaka yönetimi güncellendi
» Numune alımı, saklanması ve nakli bölümünde düzeltmeler yapıldı
» COVID-19 hastalarında toraks bilgisayarlı tomografisi kullanımı güncellendi

 

CORONAVİRÜS (COVID-19) GÜNCEL REHBERİNİ (01.06.2020) BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ.

 

ileDoç. Dr. Mustafa SAYGIN

Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi

1. COVID-19 PANDEMİSİNİN HAFİFLEME SÜRECİNDE HASTANELERDE NORMALE DÖNÜŞ PLANI

COVID-19 pandemisinin tam olarak sonlanmaması nedeni ile, virüse özgün etkili bir tedavi ve/veya aşı bulunana kadar risk devam etmektedir. Pandeminin kontrol edildiği bu dönemde diğer sağlık hizmetlerine olan ihtiyaç giderek artmıştır.

Ancak salgın eğrisinin düzleşmesi, toplam vaka sayısını azaltmaz, hastalık yükünü daha uzun bir süreye yayar. Bu nedenle pandeminin devam ettiği dikkate alınarak diğer sağlık hizmetlerinin de başlaması kaçınılmazdır. Bu durum COVID-19 olan ve olmayan hastalara aynı sistem içinde hizmet verilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Salgının hafifleme süreci içerisinde dikkat edilmesi gereken noktalar;

» COVID-19 ile ilişkili önlemlerin ve sağlık bakım hizmetlerinin devam etmesini sağlamak,

» COVID-19 tanısı olan ve olmayan hastalar için hastaneleri güvenli halde tutmak,

» Sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak,

» Tüm hastalara erişim ve güvenlik açısından eşit yaklaşılmasını sağlamak ve

» Personeli ve sağlık hizmetlerini mümkün olduğunca ve kademeli şekilde düzenlemektir.

Bu süreçte tüm hastalar ve refakatçilerde kişisel korunma önlemlerine dikkat edilmelidir. Tüm kurum ve kuruluşlar, birim, alt birim ve kişiler; COVID-19 pandemisi sürecinde kademeli olarak normale dönüş döneminde rollerini ve sorumluluklarını yerine getirmek üzere hazırlık yapmalıdırlar.

 

Rehberi okumak ve indirmek için tıklayınız.

ileDoç. Dr. Mustafa SAYGIN

Uyku Fizyolojisi ve Uyku Bozuklukları Dersi Yıl Sonu Ödevi-2

Uyku Fizyolojisi ve Uyku Bozuklukları Dersi Yıl Sonu Sınavı

Arkadaşlar herkese merhaba

Yılsonu sınavı için;

% 40 ödev

% 60 ise çevrimiçi test şeklinde olacak.

 

Yıl Sonu Sınavı Nasıl Olacak?

Arkadaşlar herkese merhaba. Uyku Fizyolojisi ve Uyku Bozuklukları Dersi’ni alanlar için;

Yıl sonu Sınavı;  19 Haziran saat 13:30’da sistemde tanımlandı.

Sınav konuları toplam derste anlattığım 21 slayttan, test şeklinde 40 soru şeklinde olacaktır.

 

Yıl sonu ödevi için yapılması gerekenler

Yılsonu sınavı için ödev iki bölümden oluşmaktadır.

İlk bölüm tamamlandı, sırada ikinci bölüm bulunmakta.

İkinci bölüm; Sağlıklı Uyku Kampı uygulaması olacaktır.

 

Sağlıklı Uyku Kampı

Sağlıklı uyku kampı toplam 11 günden oluşmaktadır. Her gün bir konunun özeti şeklinde size mail gelecektir. Bu şekilde sınava da bir hazırlık yapılmış olacaktır.

Öncelikle sağlıklı uyku kampına kayıt olmanız gerekmektedir. Sağlıklı uyku kampına kayıt olmak için alttaki linke tıklayınız. Sağlıklı Uyku kampına katılım zorunludur ve kampı tamamlayanlara yılsonu sınav puanına eklenecektir.

Kampa kayıt 01 Haziran 2020 saat 23:59’a kadar devam edecektir. Bu tarihlerden sonra kayıt alınmayacaktır. Lütfen bu tarihler arası kaydımızı tamamlayalım.

 1. Kampa kayıt olurken lütfen mail adresinizi doğru girin. Kaydınızın yapıldığına dair size bilgilendirme e-maili gelecektir. E-mail gelmedi ise spam veya gereksiz klasörlerini kontrol etmeyi unutmayın. Bunları yaptığınız halde hala sorun varsa bildirmek için tıklayınız.
 2. Kamp kaydı tamamlandıktan sonra her gün Sağlıklı Uyku Kampı e-maillerini almaya başlayacaksanız. Kamp e-maillerini almıyorsanız öncelikle spam veya gereksiz klasörlerini kontrol etmeyi unutmayın. Bunları yaptığınız halde hala sorun varsa bildirmek için tıklayınız.
 3. Kamp başlangıcında ve kamp sonunda yine e-mail ile kampa katılanlara bildireceğim link üzerinden kampın geri bildiriminin tamamlanması ile ödev bitmiş olacaktır.
 4. Bu nedenle Sağlık Uyku Kampı e-maillerinin hergün okunması hem sınava hazırlık hem de kamp sonunda ki sınav için gereklidir.
 5. Kamp sonunda size gelecek olan ilk test v eson test formunu obs’ye pdf formatında yüklemeniz gerekmektedir.
 6. Katılımlarınızı bekliyor, dersime gösterdiğiniz ilgi için herkese teşekkür ediyorum.

Uyku ve uyku bozuklukları ile ilgili her türlü soru ve yardım talepleriniz için benimle iletişime geçebilirsiniz.

Sağlıklı Uyku dileklerimle…

 

Kamp Kayıt Formu

https://saglikveuyku.com/uyku-kampi-kayit-sayfasi/

 

Uyku Kampı İlk Testi

https://saglikveuyku.com/uyku-kampi-ilk-testi/

 

ileDoç. Dr. Mustafa SAYGIN

COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve salgın yönetimi rehberinde;

1. AVM VE AVM İÇINDEKI İŞ YERLERINDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
2. BERBER, KUAFÖR VE GÜZELLIK SALONLARINDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
3. AYAKKABI VE ÇANTA SATIŞI YAPAN ESNAFLARIN ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER .
4. BAKKALLARIN ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER.
5. BÜFE, KANTIN VE BAYILERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
6. KASAP, MANAV, KURUYEMIŞÇI, BALIKÇI VE DIĞER GIDA SATIŞ YERLERINDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
7. KITAP VE KIRTASIYE MAĞAZALARINDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
8. KONFEKSIYON, GIYIM MAĞAZALARI VE TUHAFIYELERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
9. KUYUMCU, BIJUTERI VE SAATÇILERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER.
10. OYUNCAK MAĞAZALARINDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
11. SEMT PAZARLARI VE PAZAR YERLERINDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER.
12. TERZI, AYAKKABI TADILAT İŞLETMELERI VE KURU TEMIZLEMECILERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
13. TICARI TAKSILER VE TAKSI DURAKLARINDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
14. MINIBÜSLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
15. MADENLERDE ALINACAK ÖNLEMLER
16. ŞANTIYELERDE ALINACAK ÖNLEMLER
17. BEYAZ EŞYA VE MOBILYA MAĞAZALARINDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
18. KOZMETIK VE PARFÜMERI MAĞAZALARINDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
19. AKARYAKIT İSTASYONLARINDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
20. MARKET VE SÜPERMARKETLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
21. OTO YIKAMALARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
22. OTO SERVIS, TAMIRHANELER VE LASTIKÇILERDE ALINMASI GEREKEN
ÖNLEMLER
23. OTO GALERI VE OTO KIRALAMA İŞLETMELERINDE ALINMASI GEREKEN
ÖNLEMLER
24. OFIS VE BÜRO SISTEMINDE FAALIYET GÖSTEREN TÜM İŞLETMELERDE
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
25. EMLAKÇILAR VE GAYRIMENKUL DANIŞMANLIK OFISLERINDE ALINMASI
GEREKEN ÖNLEMLER
26. ELEKTRONIK VE TELEKOMÜNIKASYON MAĞAZALARINDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
27. TESISATÇILARDA (ELEKTRIK, SU, DOĞALGAZ VB.) ALINACAK ÖNLEMLER

Rehberi okumak ve indirmek için tıklayınız.