Kategori arşivi Rehberler

Oxford Üniversitesi Bilimsel Omega-3 Deneyi

Bilimsel Omega-3 Deneyi

Oxford Üniversitesi tarafından yapılan esansiyel yağ astilerinden biri olan omega-3 yağ asidi hakkında yapılan araştırmada

özellikle çocuklarda öğrenme konusundaki olumlu etkileri vurgulanmaktadır. Çalışmada seçilen bir grup çocuğa günlük 6 tablet omega-3 yağ asidi verilmiştir. 2-3 ay sonrasında çocuklarda dikkate değer gelişmeler gözlemlenmiştir.

Çocukların televizyon izleme süresi kısalıp, okuma hatırlama ve dikkatini verme konularında dikkate değer bir fark gözlemlenmiştir.

Omega-3’ün öğrenmeyi çabuklaştırdığı, hemen herkesin hafıza ve dikkat yeteneğini  geliştirdiği ortaya konulmuştur.

Araştırmanın videosunu izlemek için tıklayınız.

 

Mikro Yardımcılarımız!!!

Vücudumuzun Mikro Yardımcıları

Vücudumuzda meydana gelen birçok fizyolojik olayın yapıtaşları olarak rol alan mineral ve elementlere günlük ihtiyacımız bulunuyor. Eksikliği ya da fazlalığı çok değişik sonuçlar doğurabilir. Örneğin; potasyum böbreklerimiz tarafından atılamaz ve kanda birikirse kalbin çalışmasını durdurup ölüme yol açabilir.

Kalsiyum

Fonksiyonu; Kemik-diş oluşumu, kan pıhtılaşması, sinir iletimi, kas kasılması ve burada sayamayacağımız birçok fonksiyon için vazgeçilmezdir.

Eksikliği – Hipokalsemi – Kas krampları, karın krampları, spazmları ve hiperaktif derin tendon refleksleri.

Aşırı artışı – Hiperkalsemi – Kas güçsüzlüğü, kabızlık, kalpte elektriksel darbelerin zayıflatılmış iletimi, idrar yolundaki kalsiyum taşları, böbrek fonksiyonlarında bozulma ve demirin emiliminin bozulması ve  demir eksikliğine yol açar.

Sodyum

Sistemik (tüm vücudu etkileyen) bir elektrolittir ve ATP’nin potasyum ile düzenlenmesinde gereklidir. Sinir fonksiyonu ve vücut sıvı seviyelerini düzenlemek için önemlidir. Vücutta barsaklardan B12 vitamini ve folik asit hariç herşeyin emiliminden sorumludur. Yani fizyolojik bir organizmanın olmazsa olmaz temel minerali diyebiliriz.

Eksikliği – Hiponatremi – hücrelerin bozulmasına neden olur; aşırı düşük sodyum ölümcül olabilir.

Aşırı artışı- Hipernatremi – hücrelerin bozulmasına da neden olabilir, aşırı yüksek seviyeler ölümcül olabilir.

 Potasyum

Sistemik bir elektrolittir. ATP’yi (vücuttaki hücrelerde önemli bir enerji taşıyıcısı) sodyum ile birlikte düzenlemede görev alır.

Eksikliği – Hipokalemi – Sinir sistemini ve kalbi ekileyerek sinir iletimi ve kas kasılmasını bozulur.

Aşırı artışı – Hiperkalemi – Sinir sistemini ve kalbi de etkileyerek durdurabilir.

Klorid

Mide asidi üretmek için anahtar molekül. Moleküllerin hücreler arasında taşınmasında önemlidir ve sinirlerin düzgün çalışması için hayati önem taşır.

Eksikliği – Hipokloremi – Şiddetli, çok tehlikeli olabilir düşük tuz seviyeleri.

Aşırı artışı- Hiperkloremi – Genellikle aşırı sıvı kaybıyla bağlantılı semptom yok.

Magnezyum

ATP’yi işler; kemikler ve uygun kas hareketlerinin yönetimi için gereklidir. Yüzlerce enzim düzgün çalışması için magnezyum kullanır. Tahıllarda, birçok meyve ve sebzelerde bulunur. Karbonhidrat metabolizması ile ilgili hücre içi enzimatik reaksiyonlarda katalizördür.

Eksikliği – Hipomagnezemi – Sinir sisteminde irritabilite artışı, el ve ayak spazmları, kas seğirmesi ve krampları, kabızlık ve gırtlak spazmları görülür. Periferik damar genişlemesi, ani kalp krizi, kardiyak aritmi görülür.

Aşırı artışı – Hipermagnezemi – Sinir sistemi aktivitesi ve kas kasılmasını deprese eder. Bulantı, kusma, solunum bozukluğu, düşük kan basıncı. Çok nadirdir, ancak hastanın böbrek sorunları varsa ortaya çıkabilir.

Fosfat

DNA’nın yapısı için önemlidir, hücrenin zarının bileşeni olan enerjinin taşıyıcısı (ATP) kemiklerin güçlendirilmesine yardımcı olur. Süt ürünleri, et, balık ve fındıkta bulunur. Hücre içi ana anyondur. Kemiklerde ve dişlerde kalsiyum fosfat şeklinde bulunur.

Eksikliği – Hipofosfatemi, Osteoporoz ve raşitizm. Metabolizma bozukluğu.

Aşırı – Hiperfosfatemi, Sıklıkla böbrek yetmezliğinin bir sonucu.

Demir

Karaciğer, yumurta sarısı,mercimek ve fındıkta bulunur. Midede hidroklorik asit (HCL)  demir emilimini artırır.

Vücutta % 66’sı hemoglobinde bulunur gerisi, iskelet kası, karaciğer, dalak ve enzimlerde bulunur.

Fonksiyonu

Hemoglobin, myoglobin gibi oksijen taşıyıcılarının yapısında,

Sitokromlarda görev alır.

Karaciğer, kemik iliğinde depo edilir.

Demir yokluğunda hayat birkaç sn içinde sona ermektedir.

Eksikliği – anemi

Aşırı demir artışı; Organlarda, özellikle de kalpte demir birikintileri oluşabilir.

Manganez

Manganez enzim fonksiyonlarında bir kofaktör olarak rol alır.

Eksikliği – Titreme, bayılma, işitme kaybı, zayıf tendonlar ve bağlar. Daha az yaygın olarak, diyabetin bir nedeni olabilir.

Aşırı artışı- diyet demirinin emilimini engeller.

Bakır

Birçok enzimin bileşeni olarak rol alır.

Eksikliği – Anemi veya pansitopeni (kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin yanı sıra trombosit sayısında azalma) ve nörodejenerasyon.

Aşırı artışı – Vücudun kan hücresel bileşenlerinin oluşumunu engelleyebilir; ağır vakalarda, konvülsiyonlar, felç ve nihayetinde ölüm (arsenik zehirlenmesine benzer).

Vücuttaki önemli Eser (iz) elementler

İyot

Troid hormonu (Tiroksin ve triiodotroinin) üretilmesinde gereklidir.

Tüm vücutta ortalama 14 mg kadar bulunur.

Bu iki troid hormonu vücudun tüm hücrelerinde metabolizmanın normal hızda devamı için gereklidir.

Eksikliği – Gelişimsel gecikmeler, genişlemiş tiroid bezi (guatr) ve yorgunluk.

Aşırı artışı – Tiroid bezinin işlevini etkiler.

Selenyum

Antioksidan enzimler için temel kofaktör olarak görev yapar (Glutatyon peroksidaz enzimi).

Eksikliği – Keshan hastalığı – miyokard nekrozu (kalpte doku ölümü) kalbin zayıflamasına yol açar; Kashin-Beck hastalığı – kıkırdak yıkımı.

Aşırı artışı- Sarımsak kokan nefes, gastrointestinal bozukluklar, saç dökülmesi, tırnakların dökülmesi, yorgunluk, sinirlilik ve nörolojik hasar.

Molibden

Üç önemli enzim sisteminin hayati bir parçası, ksantin oksidaz, aldehit oksidaz ve sülfit oksidaz. Ürik asit oluşumunda, karbonhidrat metabolizmasında ve sülfit detoksifikasyonunda hayati bir rolü vardır.

Eksikliği – Metabolizmayı ve kan sayımını etkileyebilir, ancak bu eksikliğin diğer mineral eksiklikleriyle aynı anda sıklıkla ortaya çıkması nedeniyle, hangi eksikliğin hangi sağlık sorununa yol açtığını söylemek zordur.

Aşırı artışı – Toksisite olabilir lakin hakkında çok az veri vardır.

Çinko

Birçok enzimin integral bölümünü oluşturur.

Üreme organlarının büyümesi için önemlidir.

Gen ekspresyonu ve sinir ve bağışıklık sistemlerinin düzenlenmesinde de önemlidir.

Eritrosit içinde bulunan karbonik anhidraz (KA) enzimi içinde yer alır.

Bu nedenle karbondioksit ile ilgili birçok reaksiyonun yürütülmesi için az miktarda çinko önem taşır.

Çinko aynı zamanda laktik dehidrogenaz enziminde de bulunur. Bu enzim pürivik asit laktik asit dönüşümleri için gereklidir.

Eksikliği – Kısa boy, anemi, deride pigmentasyon artışı, genişlemiş karaciğer ve dalak, bozulmuş üreme fonksiyonu, bozulmuş yara iyileşmesi ve immün yetmezliği, hipogonadal cücelik ve deri ülserleri.

Aşırı artışı – Bakır ve demir emilimini baskılar.

Flor

Dişleri güçlendirmez ancak bilinmeyen bir yoldan çürümeyi önler. Florun diş minelerindeki hidroksiapatit kristalleri içinde bulunduğu ve diş çürümelerine neden olan bakteri enzimlerinin aktivasyonu için gerekli birçok eser elementle birleştiği kabul edilmektedir.

Flor varlığında enzimler inaktif kalır ve diş çürümeleri önlenmiş olur

Aşırı miktarda flor alınması florozise yol açar

Hafif vakalarda dişlerde benekler görülür, ağır vakalarda ise kemiklerde genişleme meydana gelir

Florür; hidroksiapaptit kristallerindeki hidroksil iyonlarının yerlerini alarak mineyi daha zor eriyebilen yapılar haline dönüştürür.

Florür; bakterilere karşı da toksik bir maddedir.

Çürük başlangıçlarında kalsiyum fosfat depolanmasını sağlayarak mine yüzeyinde iyileşmeye katkı sağlar.

Kolin ve Sağlığımız

Kolin ve Sağlığımız

Kalp Sağlığına Etkisi

Yüksek kolin alımı, kalp hastalığı riskinin azalması ile ilişkilidir. Folat ve kolin, amino asit homosisteinini metiyonine dönüştürmeye yardımcı olur.

Bu nedenle, herhangi bir besin maddesinin eksikliği, kanınızda homosistein birikmesine neden olabilir.

Kanınızdaki yüksek homosistein seviyeleri, kalp hastalığı ve felç riskinin artmasıyla ilişkilidir.

Beyniniz Üzerindeki Etkisi

Hafıza, ruh hali ve zekanın düzenlenmesinde önemli rol oynayan bir nörotransmiter olan asetilkolin üretmek için kolin gereklidir. Beyin fonksiyonu ve gelişimi için önemli olan DNA’yı sentezleyen süreç için de gereklidir.

Hafıza ve Beyin İşlevi

Büyük gözlemsel çalışmalar kolin alımı ve kan seviyelerinin daha iyi bellekte dahil olmak üzere gelişmiş beyin fonksiyonlarına bağlamaktadır.

Günde 1000 mg ilavesi, 50-85 yaşları arasındaki erişkinlerde yetersiz ve hafızalı olan kısa ve uzun süreli sözel hafızanın gelişmesine katkısı olmuştur.

6 aylık bir çalışmada, erken Alzheimer hastalığı olan kişilere fosfatidilkolin verilmesi, küçük bir alt grupta hafızayı mütevazi bir şekilde geliştirmiştir.

Bununla birlikte, sağlıklı insanlar ve demanslı olanlar üzerindeki diğer çalışmalar hafıza üzerinde bir etkiyi ortaya koyamamışlardır.

Beyin gelişimi

Bazı hayvan çalışmaları hamilelik sırasında kolin takviyesi almanın fetal beyin gelişimini iyileştirebileceğini düşündürmektedir. Ancak, insanlarda bu konuda sadece birkaç çalışma var.

1.210 gebe ile yapılan gözlemsel bir çalışma, kolin alımının, 3 yaşındaki çocuklarında zihinsel performansla hiçbir bağlantısı olmadığını ortaya konulmuştur. Bununla birlikte, aynı çalışma, ikinci trimesterde daha yüksek bir alımın 7 yaşındaki aynı çocuklarda daha iyi görsel bellek skorları ile ilişkili olduğunu belirlemiştir.

Başka bir çalışmada 99 gebe, 18 haftadan hamilelikten üç aya kadar günde 750 mg kolin almıştır. Beyin fonksiyonu veya hafızası için hiçbir faydasının olmadığını kanıtlanmıştır.

B4 vitamini sinir impulslarının iletimi için çok önemlidir.

Akıl sağlığı

Bazı kanıtlar, kolinin bazı zihinsel sağlık bozukluklarının gelişiminde ve tedavisinde bir rol oynayabileceğini öne sürmektedir.

Büyük bir gözlemsel çalışma, düşük kan seviyelerini daha yüksek bir kaygı riski ile ilişkilendirilmiştir ancak depresyonla ilişki yoktur.

Bu seviyeler ayrıca belli duygu durum bozukluklarının bir göstergesi olarak kullanılır ve kolin takviyeleri bazen bipolar bozukluğu tedavi etmek için de kullanılır.

Bir çalışma, kolin tedavisinin, bipolar bozukluk tanısı alan bireylerde mani semptomlarını iyileştirdiğini bulmuştur.

Ancak, şu anda bu konuda çok fazla çalışma mevcut değildir.

Diğer Sağlık Faydaları

Kolin bazı hastalıkların gelişimi ve tedavisi ile ilişkilidir.

Bununla birlikte, bunların çoğu için, ilişki açık değildir ve araştırma devam etmektedir.

Karaciğer hastalığı

Kolin eksikliği karaciğer hastalığıyla sonuçlansa da, önerilen seviyelerin altındaki alımların karaciğer hastalığı riskini arttırıp artırmadığı açık değildir.

56.000’den fazla kişiden yapılan bir çalışmada, en fazla alımı olan normal kilolu kadınların, en düşük alımı olanlara göre% 28 daha düşük karaciğer hastalığı riski olduğu bulundu.

664 kişide alkolik olmayan karaciğer hastalığı olan bir başka çalışma, düşük alımların daha yüksek hastalık şiddeti ile ilişkili olduğunu bulmuştur.

Kanser

Bazı araştırmalar, çok fazla kolin alan kadınların meme kanseri riskinin daha düşük olabileceğini göstermektedir.

1,508 kadından birinde yapılan bir çalışmada, serbest kolin oranı yüksek diyet alanların meme kanseri olma olasılığı % 24 daha az olarak saptanmıştır.

Diğer gözlemsel çalışmalarda kanserle bir ilişki bulunamamıştır, ancak deneysel çalışmalar eksikliğin karaciğer kanseri riskini  artırabileceğini göstermektedir.

Buna karşılık, daha yüksek alımlar, erkeklerde prostat kanseri riski ve kadınlarda kolon kanseri riski ile de ilişkili bulunmuştur.

Nöral tüp defektleri

Hamilelik sırasında daha yüksek kolin alımı bebeklerde nöral tüp defekti riskini azaltabilir.

Bir çalışmada gebe kalma konusunda daha fazla alımı olan kadınların, alımları çok düşük olan kadınlara kıyasla% 51 daha düşük nöral tüp defekti riski bulunduğunu kaydetmişlerdir.

Başka bir gözlemsel çalışma, en düşük alımı olan gebelerin, nöral tüp defekti olan bebeklere sahip olma ihtimalinin iki katından fazla olduğunu ortaya çıkardı.

Bununla birlikte, diğer çalışmalar, annenin alımı ile nöral tüp defekti riski arasında bir bağlantı olmadığını göstermiştir.

Kolin Eksikliği

Kolin eksikliği, özellikle karaciğerinize zarar verebilir.

57 erişkinte yapılan küçük bir çalışma, erkeklerin % 77’sinin, menopoz sonrası kadınların% 80’inin ve premenopozal kadınların% 44’ünün kolin eksikliği olan bir diyet yaptıktan sonra karaciğer ve veya kas hasarı yaşadığını tespit edilmiştir.

Bir başka çalışma, menopoz sonrası kadınların kolin eksikliği olan bir diyetle beslendiğinde % 73’ünde karaciğer veya kas hasarı geliştiği bulunmuştur.

Ancak, bu belirtiler yeterli kolin almaya başladığında kaybolmaktadır.

Kolin; hamilelikte özellikle önemlidir, çünkü düşük alım, doğmamış bebeklerde nöral tüp defekti riskini artırabilir.

Bir çalışma; gebe kalma süresi boyunca daha yüksek bir diyet alımının, daha düşük nöral tüp defekti riski ile ilişkili olduğunu ortaya koymuştur.

Ayrıca düşük kolin alımı diğer gebelik komplikasyonları riskinizi artırabilir. Bunlar arasında preeklampsi, erken doğum ve düşük doğum ağırlığı gibi durumlardır.

Kolin Eksikliği için Risk Grupları

Kolin eksikliği nadir olsa da, bazı insanlar yüksek risk altındadır. Bunlar;

Dayanıklılık sporcuları: maratonlar gibi uzun dayanıklılık egzersizlerinde seviyeleri  düşer. Takviye almanın performansı arttırıp arttırmadığı açık değildir.

Yüksek alkol alımı: Alkol, özellikle alım düşük olduğunda, kolin gereksinimlerini ve eksiklik riskinizi artırabilir.

Menopoz sonrası kadınlar: Östrojen vücudunuzdaki kolin üretimine yardımcı olur. Menopoz sonrası kadınlarda östrojen düzeyleri düşme eğiliminde olduğundan, daha fazla eksiklik riski altında olmaktadırlar.

Hamile kadınlar: Hamilelik sırasında kolin gereksinimleri artar. Bu büyük olasılıkla fetüsün kolin ihtiyaçlarından kaynaklanmaktadır.

Son olarak;

Kolin, optimal sağlık için gerekli olan temel bir besindir.

Sağlıklı beyin fonksiyonu, kalp sağlığı, karaciğer fonksiyonu ve gebelikte anahtar rol oynayabilir.

Gerçek eksiklik nadir olmakla birlikte, Batı ülkelerindeki birçok kişi önerilen alımı karşılamıyor.

Alımınızı arttırmak için somon, yumurta, brokoli ve karnabahar gibi kolin bakımından zengin besinler almayı ihmal etmeyin.

Sağlıcakla kalın….

Vitamin B4 (Kolin)

Beynin Eli Vitamin B4 (Kolin)

Kolin yeni keşfedilen bir besindir. 1998’de yalnızca gerekli bir besin maddesi olarak kabul edildi. Vücudunuz biraz yapsa da, eksikliği önlemek için diyetinizden kolin almanız gerekiyor. Bununla birlikte, birçok insan bu besin için önerilen alımı karşılayamamaktadır.

Kolin Nedir?

Kolin esansiyel bir besindir.Bu normal bedensel işlev ve insan sağlığı için gerekli olduğu anlamına gelir. Karaciğeriniz küçük miktarlarda sentez edebilse de, çoğunluğunu diyetle almak zorundayız. Kolin organik, suda çözünür bir bileşiktir. Ne vitamin ne de mineral. Bununla birlikte, benzerlikleri nedeniyle genellikle B vitamini kompleksi ile gruplanır. Aslında, bu besin bazı hayati bedensel fonksiyonları etkiler ve bu fonksiyonlar;

Karaciğer fonksiyonunu,

Sağlıklı beyin gelişimini,

Kas hareketini,

Sinir sistemini ve

Metabolizmayı etkiler.

Bu nedenle, optimal sağlık için yeterli miktarlara ihtiyaç vardır. Kolin, vücudunuzdaki birçok işlemde önemli bir rol oynar.

Hücre yapısı: Hücre zarlarının yapısal bütünlüğünü destekleyen yağlar yapmak gerekir.

Hücre mesajlaşması: Hücre mesajcısı olarak işlev gören bileşiklerin üretiminde rol oynar.

Yağ taşınması ve metabolizması: Karaciğerinizden kolesterolün alınması için gerekli bir maddenin yapılması için esastır. Yetersiz kolin, karaciğerinizde yağ ve kolesterol birikmesine neden olabilir.

DNA sentezi: Kolin ve B12 ve folat gibi diğer vitaminler, DNA sentezi için önemli bir işlevi vardır.

Sağlıklı bir sinir sistemi: Bu besin önemli bir nörotransmitter olan asetilkolin sentezi için gereklidir. Hafıza, kas hareketi, kalbin çalışması ve birçok organ fonksiyonunun sinir sistemi tarafından kontrolünde rol oynar.

En İyi Diyet Kaynakları

Kolin çeşitli gıdalardan ve takviyelerden elde edilebilir.

Diyet kaynakları genellikle lesitinden bir tür yağ olan fosfatidilkolin şeklindedir.

En zengin kolin kaynakları;

Sığır eti karaciğeri: 1 dilim (2.4 ons veya 68 gram) 290 mg içerir.

Tavuk karaciğeri: 1 dilim (2.4 ons veya 68 gram) 222 mg içerir.

Yumurtalar: 1 büyük haşlanmış yumurta 113 mg içerir.

Taze morina: 3 ons (85 gram) 248 mg içerir.

Somon: 3.9 ons (110 gram) bir fileto 62.7 mg içerir.

Karnabahar: Bir 1/2 bardak (118 mi) 24.2 mg içerir.

Brokoli: 1/2 bardak (118 mi) 31.3 mg içerir.

Soya yağı: 1 çorba kaşığı (15 mi) 47,3 mg içerir.

Tek bir yumurta günlük ihtiyacınızın yaklaşık % 20-25’ini karşıladığından, iki büyük yumurta neredeyse ihtiyacın yarısını sağlar.

Yaklaşık 85 gram sığır böbreği veya karaciğeri servis yapmak, bir kadının günlük ihtiyacının tamamını ve bir erkeğinkinin çoğunu karşılayabilir.

Günlük Ne Kadar Almalıyım

Elde mevcut kanıtların bulunmaması nedeniyle, kolin için bir Referans Günlük Alım (RDI) belirlenmemiştir. Ancak, yeterli alım için bir değer belirlemiştir.

Bu değerin çoğu sağlıklı insan için yeterli alımın olması ve karaciğer hasarı gibi eksikliklerin olumsuz sonuçlarından kaçınmalarına yardımcı olunması hedefine göre belirlenmiştir.

Aşağıda, farklı yaş grupları için önerilen kolin değerleri;

0-6 ay: günde 125 mg

7-12 ay: günde 150 mg

1-3 yıl: günde 200 mg

4-8 yıl: günde 250 mg

9-13 yaş: günde 375 mg

14–19 yaş: kadınlar için günde 400 mg, erkekler için günde 550 mg

Yetişkin kadınlar: günde 425 mg

Yetişkin erkekler: günde 550 mg

Emziren kadınlar: günde 550 mg

Hamile kadınlar: günde 450 mg

Bununla birlikte, gereksinimler genetik yapıya ve cinsiyete göre de değişmektedir.Ayrıca, kolin alımını belirlemek zordur, çünkü çeşitli yiyeceklerde varlığı nispeten bilinmemektedir.

Çok Fazlası Zararlı Olabilir

Çok fazla kolin kullanmak, nahoş ve potansiyel olarak zararlı yan etkilerle ilişkilendirilmiştir.

Bunlar kan basıncında düşme, terleme, balık vücut kokusu, ishal, bulantı ve kusmadaki içerir.

Yetişkinler için günlük üst sınır günde 3,500 mg’dır. Zarar vermesi muhtemel olmayan en yüksek alım seviyesi budur.

Birisinin bu yiyeceği tek başına yemekten alması pek olası değildir. Büyük dozlarda takviyeler almadan bu seviyeye ulaşmak neredeyse imkansız gibi görünmektedir.

C Vitamininin Gücü

C Vitamini Antioksidan gücü ile neler yapabiliyor bir görelim.

Yara iyileşmesi, enfeksiyonlar ve tüberküloz

C vitamininin bir antioksidan olarak rolü ayrıca dokuyu onarmaya ve iltihaplanma ve oksidasyondan gelen hasarı azaltmaya yardımcı olur.

Yeterli C vitamini seviyesine sahip kişilerin, C vitamini eksikliği olan insanlara göre enfeksiyonlarla daha iyi mücadele edebilecekleri düşünülmektedir.

C Vitamini ayrıca, özellikle yetersiz beslenen ve fiziksel olarak stresli kişilerde akut solunum yolu enfeksiyonlarının önlenmesine yardımcı olabilir.

Araştırmacılar ayrıca, C vitamininin bir laboratuar kültüründe ilaca dirençli tüberküloz (TB) bakterilerini öldürebileceğini buldular. 2013 yılında yayınlanan bir araştırma TBC ilaçlarına C vitamini eklemenin tedavi süresini azaltabileceğini göstermektedir.

C vitamini ve kanser tedavisi

C vitamini kanser tedavisinde yardımcı olabilir. Bir antioksidan olarak, vücudu oksidatif strese karşı korur ve diğer moleküllerin oksidasyonunun önlenmesine yardımcı olur. Vücuttaki diğer antioksidanları da yeniden üretiyor gibi görünüyor.

Yükseltgenme reaksiyonları serbest radikaller üretir. Serbest radikaller, hücrelere zarar veren zincir reaksiyonlarını başlatabilir.

Bazı dozlarda kanserli dokunun büyüme hızını düşüren C vitamini dozunun yüksek olduğu bulunmuştur. Araştırmacılar, tedavi seçenekleri sınırlı olan kanser hastalarında C vitamini kullanmayı önermektedirler.

Hangi kanserlerin C vitamini tarafından etkilenebileceğini ve bu etkinliğin uzun vadeli etkilerinin yanı sıra, C vitamini ile birlikte hangi etkili tedavilerin kullanılabileceğini anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Bazı bilim adamları kanser tedavisinde C vitamini kullanımına itiraz etmişlerdir.

Bununla birlikte, 2013 yılında araştırmacılar yüksek dozda intravenöz C vitamini kanser hastalarına fayda sağlayabileceğinin kanıtını buldular.

Halen devam etmekte olan araştırmalar, yüksek C vitamini konsantrasyonlarının büyümeyi durdurabileceğini veya hatta çok çeşitli kanser hücrelerini öldürebileceğini göstermiştir. Sadece intravenöz C vitamini uygulaması, kansere karşı etkili olduğu bulunan yüksek dozları sağlayabilir.

Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), kemoterapi ve radyasyon tedavisi gören hastalar dahil, kanser hastalarının tedavisinde intravenöz C vitamini kullanımını henüz onaylamamıştır ve bir tedavi olarak tanınmamaktadır.

 C vitamininin diğer yararları;

Kardiyovasküler sağlık: C vitamini kan damarlarını genişletebilir ve bu, kalp hastalığı ve hipertansiyona veya yüksek tansiyona karşı korunmaya yardımcı olabilir.

Kolesterol düzeyleri: Bunlar yeterli C vitamini seviyesine sahip kişilerde daha düşük bulundu.

Katarakt: C vitamini, yaşa bağlı maküler dejenerasyonun yanı sıra katarakt riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Diyabet: Hastaların, C vitamini bakımından zengin meyve ve sebzeler yediklerinde böbreklerin, gözlerin ve sinirlerin bozulma olasılığı daha düşüktür.

Anemi: C vitamini demir emilimini arttırır.

Histamin: Histamin, alerji dediğimiz tabloya neden olan bir maddedir. 1992’de yapılan bir çalışma, günde 2 gram (g) C vitamini alan kişilerde daha düşük kan histamin seviyelerini buldu.

 

C vitamini soğuk algınlığını tedavi edebilir mi?

Birçok insan C vitamininin soğuk algınlığı ilacı olabileceğine inanıyor, ancak araştırmalar bunu doğrulamadı. Bununla birlikte, yüksek dozlarda C vitamini, ciddi fiziksel aktiviteye ve soğuk havaya maruz kalan insanları koruyabilir.

Çok fazla alabilir miyim?

Çok fazla C vitamini, bir soruna neden olması muhtemel değildir. Bununla birlikte, günde 1000 mg’ın üzerinde yüksek alım yapılması, C vitamininin hiçbirinin bağırsakta emilmediği anlamına gelebilir. Bu ishal ve gastrointestinal rahatsızlığa neden olabilir.

Takviyeler yoluyla C vitamini alımının yüksek olması, ancak diyet yoluyla yapılmaması böbrek taşlarına neden olabilir ve menopoz sonrası kadınlarda kardiyovasküler sorun riskini artırabilir, ancak bu doğrulanmamıştır.

Demir emilim bozukluğu olan kalıtsal hemokromatozisi olan kişiler, C vitamini takviyesi almadan önce doktorlarıyla konuşmalıdır, çünkü yüksek C vitamini seviyeleri doku hasarına neden olabilir.

Yetişkin erkekler ve kadınlar için önerilen günlük C vitamini alımı en fazla 2.000 mg’dır.

Peki  C vitamini Eksikliğinde Neler Olur?

 Çocuklarda

Sterilize besinlerle besinlerle beslenen ve ayrıca C vit. almayan çocuklarda skorbüt hastalığı görülür.

Femurun alt ucunda, diş etlerinde, böbrek ve barsaklarda, deri altında geniş kanamalar yanında, kemik ve dişlerde peteşiler görülür.

Kemiklerin büyümesi duraklar.

Hücreler arası kollajen gelişemez.

Kolay kemik kırılmaları gözlenir.

Erişkinlerde

Özellikle yaşlı kişilerde, diyet nedeniyle skorbüt görülür.

Diş ve diş etlerinde patolojik değişiklikler meydana gelir.

Damar duvarları aşırı frajilleşir.

Bacaklarda küçük peteşiler, doku içine yaygın kanamalar görülür.

Letarji ve depresyona eğilim ile enfeksiyonlara eğilim artar.

Aşırı yetmezlikte serebral hemoraji görülür.

Skorbüt hastalığı

Skorbüt hastalığı C vitamini eksikliğinden kaynaklanır. Belirtileri arasında şişmiş eklemler, kanama diş etleri ve gevşek dişler, anemi ve yorgunluk sayılabilir.

Uzun süreli deniz seferlerinde, savaşlarda ve taze besin alamayan şahıslarda skorbüt hastalığının oluşumu yüzyıllar önce dikkati çekmiştir.

Skorbütte endotel hücreleri uygun şekilde birbirine yapışmadığı ve damar çeperinde normal olarak bulunan kollajen fibriller yetersiz kaldığı için, kan damarlarının çeperleri aşırı frajildir.

Özellikle kapiller kolayca yırtılabilir ve bütün vücutta hemorajiler görülür.

Derinin altındaki hemorajiler bazan bütün vücudu kaplayan purpura halinde görülür .

Kapiller frajilite testi ile çok  sayıda peteşi ortaya çıkması da C vit. eksikliğinin kolayca tanısını sağlar.

Soğuk Havalara Karşı; C Vitamini

C vitamininin Yapı ve Özellikleri

C vitamini sağlık için hayati bir vitamindir. Kemik, cilt ve kan damarlarının oluşmasına ve korunmasına yardımcı olur. L-askorbik asit, askorbik asit veya L-askorbat olarak da bilinir.

. Kemik, cilt ve kan damarlarının oluşmasına ve korunmasına yardımcı olur. L-askorbik asit, askorbik asit veya L-askorbat olarak da bilinir.

Askorbik asit, kollajenin yapısal bir bileşiği olan hidroksiprolinin oluşumundaki hidroksilasyon aşamasını hızlandıran prolin hidroksilazın aktivasyonu için gereklidir.

Askorbik asit olmadan vücudun hemen hemen bütün dokularında yapılan kollejen lifleri kusurlu ve zayıftır.

Bu nedenle, C vitamini deri altı dokusu, kıkırdak, kemik ve dişlerde liflerin büyümesi ve dayanıklılığı için gereklidir .

Suda eriyen ve kuvvetli bir indirgeyici olan C vitamini, kolayca oksitlenir. 100 oC’de özellikle, alkalik ortamda O2 ile hızla haraplanır.

Konserve besinler anaerobik olarak hazırlanmamışsa içlerinde C vit. bulunmaz.

Yemeklerin fazla kaynaması, tekrar tekrar ısıtılması, sıcakta uzun süre bırakılması C vitaminini haraplar.

Neden C vitaminine ihtiyacımız var?

C vitamini de dahil olmak üzere vitaminler organik bileşiklerdir. Organik bir bileşik canlılarda var olan ve karbon ve oksijen elementlerini içeren bileşiktir.

C vitamini suda çözünür ve vücut onu depolamaz. Yeterli C vitamini seviyesini korumak için insanlar günlük onu içeren yiyecek alımına ihtiyaç duyarlar.

C vitamini, kollajen, L-karnitin ve bazı nörotransmitterlerin üretimi de dahil olmak üzere birçok vücut fonksiyonunda önemli bir rol oynar. Proteinlerin metabolize edilmesine yardımcı olur ve antioksidan aktivitesi bazı kanser riskini azaltabilir.

Kollajen üretilmesine yardımcı olan C vitamininin, bağ dokusunun ana bileşeni ve memelilerde en bol bulunan proteindir. Kas dokusunun yüzde 1 ila 2’si kollajendir. Bu gibi lifli dokularda hayati bir bileşendir.

 • Tendonlar
 • Ligamentler
 • Cilt
 • Kornea
 • Kıkırdak
 • Kemikler
 • Bağırsak
 • Kan damarları

 C Vitamini Kaynakları

En önemli kaynaklar sırasıyla; portakal, limon, greyfurt, erik, armut ve elmadır.

Sebzelerden; karnabahar, maydanoz, lahana, domates, biber C vitamininden zengindir; salata ve mantarda da az miktarda bulunur.

Anne sütünde C vit. inek sütünden daha fazladır.

Tedavi için sentetik askorbik asit kullanılmaktadır.

Böbreküstü ve hipofiz bezlerinde, barsak çeperinde, humor aköz ve korpus vitreumda, lenste, lökositlerde yüksek; eritrosit, kaslar ve beyinde ise az miktarda bulunur.

İdrardaki askorbik asit miktarı besinlerle alınana parelel olarak değişir.

Günlük miktar

Yetişkin erkekler günde 90 miligram (mg) C vitamini tüketmeli ve kadınlar günde 75 mg tüketmelidir. Hamilelik sırasında, kadınlar emzirme döneminde günde 85 mg ve 120 mg olmalıdır.

Gelişmiş ülkelerde, çoğu insan yeterli miktarda C vitamini alır, ancak bazı grupların bundan yoksun olma olasılığı daha yüksektir.

Bu gruplar;

Sigara içenler ve pasif içiciler

Sınırlı yemek çeşitliliği olan insanlar

Buharlaştırılmış veya kaynamış süt tüketen bebekler

Malabsorpsiyonlu insanlar ve bazı kronik hastalıklar

Sigara içenler içmeyenlere göre daha düşük C vitamini seviyelerine sahiptir, çünkü kısmen oksidatif stres seviyelerine sahiptirler. Sigara içmek aynı zamanda ağız, boğaz ve akciğerlerin mukoza zarlarında iltihaplanma ve hasara neden olur.

C vitamini sağlıklı mukoza için gereklidir ve enflamasyonun azaltılmasına yardımcı olur, bu nedenle sigara içenlerin her gün ekstra 35 mg C vitamini tüketmeleri önerilmektedir

 

 

Hamilelik ve Folik Asit Eksikliği

Folik Asit Eksikliği

Folik asit eksikliği vücutta yeterince folat veya folik asit bulunmadığında ortaya çıkar.

Folik asit eksikliği, aşağıdakileri de içeren diğer sağlık sorunlarına neden olabilir.

 • Klinik depresyon gelişme riski daha yüksektir.
 • Hafıza ve beyin fonksiyonu ile olası problemler.
 • Potansiyel olarak gelişen alerjik hastalık riski daha yüksektir.
 • Daha yüksek bir potansiyel uzun vadeli düşük kemik yoğunluğu riski.
 • Avustralya Tıp Dergisi, Ocak 2011’de ülkedeki folat eksikliği prevalansının, ekmek yapımında zorunlu olarak buğday unu takviyesi getirilmesinden bu yana önemli ölçüde azaldığını bildirmiştir.
 • Megaloblastik Anemi
 • Nöral tüp defekti (fetal gelişim evresinde).
 • Folat yetmezliği en yaygın olarak bu vitamin için artmış olan gereksinimden dolayı gebe kadınlar arasında görülür.
 • Bütün doğal yiyeceklerde folatlar bol ise de yiyeceklerin 100 oC’a 15 dakika maruz kalması vitamini yıkıma uğratır.
 • Folat yetmezliğini engellemek için taze ya da taze dondurulmuş, pişirilmemiş meyve ve sebzelerin diyette bulunması gereklidir.
 • Zengin toplumlarda gebelik söz konusu değilse yalnızca kronik alkolikler ve ilaç bağımlıları diyetle folat yetmezliği oluşturacak kadar sınırlı vitamin alımına maruz kalabilirler.

Şekil: Folik asit yetmezliğinde oluşan spina bifıda (ayrık veya açık omurga).

Folik Asit Eksikliği Anemisi

Bireyler, yeterince folik asit tüketmiyorsa folik asit eksikliği anemisi gelişebilir.

Folat, kırmızı kan hücrelerinin üretilmesi ve korunması için önemli olduğundan, yetersiz seviyeler, vücuda sağlıklı bir oksijen düzeyi sağlayacak kadar kırmızı kan hücresi bulunmadığı anlamına gelmektedir.

Bu durum, daha fazla miktarda folat gerektiren ve hamile ve emzikli kadınlar gibi takviyeler almayan kişilerde ortaya çıkabilir.

Folik asit eksikliği anemisi, orak hücre anemisi gibi altta yatan rahatsızlıklarda ortaya çıkabilir. Ayrıca folat emilimini etkileyen hastalıkları da etkileyebilir. Alkol kötüye kullanımı veya böbrek hastalığı, vücudun folatı etkin bir şekilde emme yeteneğini azaltabilir. Romatoid artrit, kanser ve nöbetlerin tedavisinde kullanılanlar gibi bazı ilaçlar folik asit eksikliği anemisi riskini artırabilir.

Folik asit eksikliği hastalığının belirtileri;

 • Yorgunluk
 • Zayıf hissetmek
 • Ağız çevresinde yaralar
 • Hafıza ve biliş zorlukları
 • İrritable ruh hali
 • İştah kaybı
 • Kilo kaybı

Folik asit eksikliği anemisi olan kişilere günlük kullanım için folik asit hapları verilir. Folat seviyeleri normale döndüğünde, vücut normal çalışmasına izin verecek kadar kan hücresi üretebilir.

Yan etkiler

Folik asit alırken ciddi bir yan etkisi yoktur. Nadir durumlarda, bireyler mide rahatsızlığı bildirir.

Bir insan gerekenden daha fazla folat alsa bile, endişelenmek için bir neden yoktur. Folik asit suda çözünür olduğundan, fazla alınan doğal olarak idrarla atılır.

Folik asit takviyeleri (Folic Plus, Folic-1 vb.) kullanılabilir.

Hamilelikte Folik Asit!!!

Folik Asit (Pteroilglutamik Asit)

Folik asit, suda çözünebilen B-9 vitamini formudur. Tüm genetik materyalin bir parçasını oluşturan nükleik asidin yapımında anahtar bir bileşendir.

B-12 vitaminine benzeyen kompleks bir B vitaminidir. B-9 Vitamini ve formları, daha fazla kırmızı kan hücresi yapımı, işitme kaybını önleme ve bebeklerin beyin sağlığını korumada önemli işlevleri yerine getirir.

Folik asidin Önemi

B-9 Vitamini hem folat hem de folik asit içerir ve vücuttaki birçok fonksiyon için önemlidir.

Eritrositlerin büyümesi ve olgunlaşması.

DNA sentezinde gerekli pürin ve timinlerin sentezi.

Hidroksimetil ve formil grupları taşıyıcısı.

Folik asit, hamile kadınlar için esastır.

Folik asit, kırmızı kan hücrelerinin yapılması için hayati öneme sahiptir.

DNA ve RNA’nın sentezi ve onarımı

Hızlı hücre bölünmesi ve büyümesine yardımcı olmak

Kanıtların karışık olmasına ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen yaşa bağlı işitme kaybını azaltma.

Yeterince folik asit tüketmek hamile kadınlar için özellikle önemlidir. Bu, fetusun, spina bifıda ve anensefali gibi nöral tüp defektleri de dahil olmak üzere beyin veya omurganın ana konjenital deformasyonlarını geliştirmesini önlemeye yardımcı olur.

Gebe kalmayı planlayan kadınlar, bu gelişmelerin riskini azaltmak için gebe kalmadan önce en az 3 ay önceden folik asit takviyesi almalıdır. Hamilelikte ise ilk trimester folik asit alınmalıdır.

Folik asidin çeşitli koşullarda önleyici bir rol oynadığı düşünülmektedir.

 Otizm

Son zamanlarda yapılan bir çalışma, folik asit eksikliğini otizmle ilişkilendirildi. Araştırmacılar; “Perikonepsiyonel folik asit [gebe kalmadan önce ve erken hamilelik sırasında] verimsiz folat metabolizması olanlarda [otizm spektrum bozukluğu] riskini azaltabilir.” İlişkiyi doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Yarık dudak ve damak

2014 yılında yapılan bir literatür taraması, folik asit desteğinin yarık damak riskini azaltabileceği sonucuna varmıştır.

Romatoid artrit

Folik asit genellikle romatoid artrit için tedavide kullanılan metotreksatı desteklemek için kullanılır.

Metotreksat bu durum için etkili bir ilaçtır. Bununla birlikte, folatın vücuttan çıkarıldığı da bilinmektedir. Bu, ilacı kullanan kişilerin yüzde 20 ila 65’inde gastrointestinal semptomlara neden olabilir.

Bununla birlikte, folik asit takviyelerinin metotreksatın gastrointestinal yan etkilerini %79 oranında azalttığı gösterilmiştir. Ne kadar ve ne sıklıkta alınacağı konusunda tavsiyeler için doktorunuza danışın. Günde 1 miligram (mg) sıklıkla reçete edilir.

Doğal Kaynaklar

Koyu yeşil sebzeler iyi folik asit kaynaklarıdır. Folik asit içeriği ısıya maruz kaldığında önemli ölçüde azalabileceğinden, yemeklerinizi aşırı pişirmemeye dikkat edin.

Aşağıdaki yiyeceklerin folik asit bakımından zengin olduğu bilinmektedir:

 • Kuşkonmaz
 • Fırıncının mayası
 • Brokoli
 • Brüksel lahanası
 • Lahana
 • Karnıbahar
 • Yumurta sarısı
 • Patates cipsi
 • Böbrek
 • Mercimek
 • Marul
 • Karaciğer, kadınlar hamilelik sırasında bunu tüketmemelidir rağmen
 • Birçok meyve, özellikle papaya ve kivi
 • Süt
 • Portakal
 • Yaban Havuçları
 • Bezelye
 • Ispanak
 • Ay çekirdeği
 • Kepekli ekmek

Besinleri takviye yerine doğal gıda kaynaklarından almak her zaman daha iyidir.

Biotin Eksikliği

Biotin Eksikliği

Biotin eksikliği insanlarda nadirdir, çünkü biotin gıdalarda yaygın olarak bulunur ve “iyi” bağırsak bakterileri normalde vücudun ihtiyacından daha fazla biyotin sentezleyebilir.

Eksiklik belirtileri şunlardır:

Saç dökülmesi veya alopesi

Gözler, burun, ağız ve cinsel organların etrafında pullu, kırmızı döküntü

Depresyon

Letarji

Halüsinasyonlar

Ellerde ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma

Ataksi olarak bilinen bedensel hareketlerin kontrolünün kaybı

Nöbetler

Bozulmuş bağışıklık fonksiyonu

Bakteriyel ve fungal enfeksiyon riskinde artış

Seboreik dermatit

Kas ağrısı

Çocuklukta immun eksikliğe bağlı hastalıklar gelişir.

Biotin eksikliğinin ortaya çıkması en muhtemeldir:

Hamilelik sırasında kadınlar

Uzamış intravenöz beslenme alan hastalar

Düşük miktarda biotinli anne sütü tüketen bebekler

İnflamatuar barsak hastalığı (IBH) veya diğer gastrointestinal (GI) kanal bozukluğu nedeniyle bozulmuş biotin absorpsiyonlu hastalar

Sigara içen insanlar

Aynı zamanda şunları da etkileyebilir:

Fenobarbital, fenitoin veya karbamazepin gibi epilepsi ilaçları kullananlar

Bazı karaciğer hastalığı olanlar

Biotinidaz eksikliği

Biotinidaz eksikliği, biotin eksikliğinin bir başka nedenidir. Bu otozomal resesif bir metabolik hastalıktır. Bu durumu olan insanlarda, vücut, sindirimi sırasında diyetteki proteinlerden veya hücrede normal protein döngüsünden biotin salgılamak için gereken enzimi üretmez.

60.000 yenidoğanın yaklaşık 1’inde derin veya kısmi biotinidaz eksikliği vardır. Derin bir eksiklikte, normal enzim aktivitesinin yüzde 10’undan az vardır. Kısmi bir eksiklikte normal enzim aktivitesinin % 10 ila 30’u gerçekleşir.

Takviyeler

Biotin takviyeleri tek başına, B vitaminleri ile birlikte veya bir multivitamin içine dahil edilmiş olarak temin edilebilir.

İnsanlar aşağıdaki hastalıkları önlemek veya tedavi etmek için biyotin takviyesi alırlar:

Saç kaybı

Kırılgan tırnaklar

Seboreik dermatit, bebekleri etkileyen bir cilt rahatsızlığı

Şeker hastalığı

Hafif depresyon

Biyotinidaz eksikliği olanlar genellikle günde 5 ila 10 mg doz ile başlar.

Bu genetik hastalığa sahip olmayanlar ilk olarak diyetten yeterince biyotin almayı denemelidir, çünkü diyet biyotini, onunla birlikte çalışan diğer faydalı besinlerin alımını da arttırır.

Besinleri önce diyet kaynaklarından, daha sonra gerekirse takviyelerden yedek olarak almak her zaman en iyisidir.

Takviye almadan önce mutlaka bir doktora danışın ve takviyeler Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından izlenmediğinden dikkatlice markalar seçin.

Riskler

Büyük biotin dozlarının bilinen toksik etkileri yoktur, ancak bazı ilaçlar, şifalı otlar ve takviyeler etkileşime girebilir.

Biyotin alfa-lipoik asit ile alınırsa, vücut bunların hiçbirini etkili bir şekilde ememeyebilir. Aynı şey B5 vitamini veya pantotenik asit için de geçerlidir.

Biotin takviyeleri ayrıca, klozapin (Clozaril), haloperidol (Haldol), olanzapin (Zyprexa) ve diğerleri dahil olmak üzere karaciğer tarafından parçalanan bazı ilaçlarla da etkileşime girebilir.

Son olarak

Çoğu insanın biotin takviyesi alması gerektiğine dair hiçbir kanıt yoktur ve dengeli bir diyet tüketen sağlıklı bir insanda ciddi bir biotin eksikliği olduğuna dair herhangi bir bilimsel veri de yoktur.

İyi dengelenmiş bir diyet ve doktorunuz başka türlü önermedikçe, çoğu insanın ihtiyacını karşılayabilir.

Biotin takviyesi almayı düşünen herkes ilk önce doktora danışmalıdır.

Saç Dökülmesi ve Biotin

Vitamin B7, Biotin (Vitamin H)

Saç dökülmesine karşı birçok kullandığımız kozmetik üründe Biotin‘e sık rastlarsınız. Acaba bu Biotin nedir ve gerçekten saç dökülmesine faydası kanıtlanmış mıdır? Buyrun birlikte bakalım.

H veya B7 vitamini olarak da bilinen Biotin; vücudun yağları, karbonhidratları ve proteini metabolize etmesine yardımcı olan suda çözünür bir vitamindir. Suda çözünen vitaminler vücutta depolanmadığından günlük alınması gereklidir.

Karboksilaz enzimleri için bir koenzimdir. Bu enzimler şunları içerir: yağ asitlerini sentezlemek veya oluşturmak, amino asitlerin izolösin ve valinin sentezlenmesi, glukoneogenez veya glukoz üretimi.

Vitamin B7  insan hücreleri tarafından sentezlenemez, ancak vücuttaki bakteriler tarafından üretilir ve çok sayıda gıdada bulunur.

Eksikliği saç dökülmesine ve cilt sorunlarına neden olabilir, ancak nadirdir.

Takviyeleri, zarar vermesi muhtemel değildir, ancak saç, cilt ve tırnak sağlığına yardımcı oldukları kanıtlanmış değildir.

Biotin tedavisi bazı tıbbi durumların tedavisine yardımcı olabilir. Bazı insanlar tırnaklarını ve saçlarını güçlendirmek için takviyeler alır, ancak bu kullanımı destekleyen kanıt eksikliği vardır.

Hangi Gıdalar?

Biyotin kaynaklarını ararken gıda ilk tercih edilmelidir. Gıdalardaki biyotin genellikle proteine bağlanır.

Biyotin bakımından zengin yiyecekler şunlardır:

Omlet; pişmiş, bütün yumurtalar iyi bir diyet biyotin kaynağıdır.

Fırıncının mayası

Buğday Kepeği

Sakatat

İstiridyeler

Çiğ yumurtalar, biyotin emilimini engelleyen avidin adlı bir protein içerir. Birkaç ay boyunca günde iki veya daha fazla çiğ yumurta beyazı yemek biyotin eksikliği ile ilişkilendirilmiştir.

Meyve ve sebzeler gibi birçok yiyecek az miktarda biyotin içerir.

Sağlık yararları

B7 Vitamini veya biyotin önemli bir besin maddesidir, ancak eksikliği dengeli bir diyet ile nadirdir.

Biotin birçok sayıda fonksiyonlar için önemlidir.

Sağlıklı bir hamileliği sürdürmek

Hafif biyotin eksikliği genellikle hamilelik sırasında görülür. Fetusta anormal gelişime yol açabilir.

Folik asit takviyesi hem hamilelik öncesi hem de sırasında önerilir. Eksiklik riskini azaltmak için folik aside ek olarak günde en az 30 mcg biyotin sağlayan bir multivitamin kullanımı uygun olabilir.

Tırnak, saç ve cilt

Biotin’in tırnakların gücünü ve dayanıklılığını arttırdığına ve saç ve cilt sağlığını iyileştirdiğine dair bazı kanıtlar vardır.

1989’da yayınlanan bir araştırma, “günde 2.5 mg takviye alan 45 hastanın yüzde 91’inin 5 ay sonra “daha sıkı ve daha sert parmak tırnaklarına” sahip olduğunu gösterdi.

Diğer araştırmacılar, “kırılgan tırnak sendromunun günde 2.5 mg biotin veya günlük 10 mg silikon dozu ile takviye ile azaldığı görülmüştür”

2015 yılında yayınlanan araştırmada, saç dökülmesi olan kadınların, 90 gün boyunca oral deniz protein takviyesi aldıktan sonra saç dökülmesinde bir miktar azalma olduğu bulundu. Ancak, biotin bu ekin sadece bir maddesiydi ve araştırmaya sağlık ve güzellik ürünleri satan bir firma sponsor olmuştur!!!!!!!!!!!

Biotin takviyelerinin tırnakları güçlendirdiği ve sağlıklı saçları destekleyebileceğine dair çok az kanıt vardır.

Sağlıklı bireylerde bu amaçla biyotin takviyelerinin kullanımını desteklemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Kan şekeri düşürücü

Birçok çalışma, biyotinin tip 1 ve tip 2 diyabet hastalarında kan şekeri düşürme yeteneğini araştırmıştır. Sonuçlar umut verici olmuştur.

Hayvan çalışmalarında, biotin’in pankreastan insülin salgılanmasını uyardığı ve daha sonra kan şekeri düşürdüğü gösterilmiştir.

2016’da yayınlanan araştırmalar, Biotin’in tip I diyabetli kişilerde glisemik kontrolüne yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Biyotinin kan şekeri üzerindeki etkilerinin doğrulanması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Nöropati kontrolü

Ayrıca, diyabeti olan veya böbrek hastalığı nedeniyle diyaliz geçiren kişilerde sinir hasarını azaltmaya da yardımcı olabilir.

1990 yılında, bilim adamları, 1 ila 2 yıl boyunca yüksek dozda Biotin alan üç hastanın semptomlarda bir iyileşme gördüğünü keşfetti.

Biotin, piruvat karboksilazın aktivitesi için gereklidir. Bu olmadan, yüksek miktarda piruvat ve aspartat ortaya çıkabilir ve bu sinirleri olumsuz yönde etkileyebilir. Ancak, bunu doğrulamak için daha fazla kanıt gereklidir.

Biotin-duyarlı bazal ganglion hastalığı

Bu nadir görülen, kalıtsal bir hastalıktır. Hareketi kontrol eden sinir sisteminin bir bölümünü etkiler. İstemsiz kas gerginliği, kas sertliği, kas güçsüzlüğü ve diğer sorunlara yol açabilir. Durum tiamin ve biotin ile tedaviye cevap veriyor gibi görünmektedir.

Multipl skleroz tedavisi

Araştırmalar, yüksek doz biyotin tedavisinin, sinir sistemini etkileyen otoimmün bir hastalık olan, kas zayıflığına ve bir dizi başka soruna yol açan multipl sklerozlu (MS) kişilerde semptomları iyileştirmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir.

2016’da yayınlanan sonuçlar biyotinin güvenli bir terapi olduğunu göstermiştir. Bazı katılımcılarda, günde üç kez alınan yüksek doz Biotin’in, 9 aylık kullanımdan sonra semptomları azalttığı bulunmuştur.

Günlük Gereksinim

Biotin için önerilen günlük doz yoktur, çünkü bu dozu göstermek için yeterli kanıt yoktur.

Bununla birlikte, 19 yaş ve üstü yetişkinler için günde 30 mikrogram (mcg) yeterli miktarda alım yapıldığını göstermektedir.