Aylık arşiv 23 Ekim 2020

ileDoç. Dr. Mustafa SAYGIN

Mevsimsel Grip İle Koronavirüs Karışabilir

Grip Aşısı Koronavirüsten Korumaz!!!

MEVSİMSEL GRİP İLE COVID-19 KARIŞABİLİR BASIN AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanlığı’nın grip aşısı alabilecek kişilerin e-Nabız sisteminden takibinin yapılabileceğini açıkladığı bugünlerde, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) olarak grip konusunda bir bilgilendirme yapma gereği duyduk.

Çünkü COVID-19 ile mevsimsel influenza (grip) semptom ve bulgularının karışması mümkün görünüyor. Bu iki hastalığın klinik olarak ayırt edilmesi çok zor. Boğaz ağrısı, öksürük, ateş yüksekliği her iki hastalıkta da karşımıza en sık çıkan semptomlar.

COVID- 19’da nezle bulgularının daha az olduğu bildirilse de, son yayınlarda anozmi (koku alamama) yakınmasının sık görüldüğünü biliyoruz.

Ancak genel olarak halk arasında nezle olarak bildiğimiz burun akıntısı, tıkanıklığı, baş ağrısı gibi ateşin eşlik etmediği semptomlar öncelikle nezle yönünde değerlendirilebilir.

Düşmeyen ateş ve artan öksürük, nefes darlığı COVID-19 lehine bulgular olarak değerlendirilmeli.

Ayrıca her iki hastalığın aynı kişide (co-enfeksiyon) şeklinde görülebildiğine de dikkat çekmek isteriz. Bu tür vakaların klinikte ağırlaşmalara neden olabileceği düşünülmektedir.

Bu nedenle başta sağlık personeli ve risk grubundaki kişilerin influenza aşısı yaptırmasını öneriyoruz.

Türkiye Solunum araştırmaları Derneği tarafından hazırlana basın bildirisine ulaşmak için tıklayınız.

 

ileDoç. Dr. Mustafa SAYGIN

Covid-19 İmmün (Konvalesan) Plazma Tedarik Ve Klinik Kullanım Rehberi V5

COVID-19 İmmün (Konvalesan) Plazma Klinik Kullanım Endikasyonları:

 

Hastanın, semptomların başlamasından sonra geçen sürenin 7 günü aşmamış olması ve

 

  • Pnömoni bulgularının olmaması,
  • Yoğun bakım ihtiyacı gelişmeden önce verilmesi,
  • 60 yaş üzerinde olması

veya

18-60 yaş arasında olup ciddi komorbiditelerin (kanser, KOAH, kardiyovasküler hastalık, hipertansiyon, DM) bulunması veya bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanması.

 

Çocuklar ve gebelerde, etkinlik ve güvenlik için, immün plazma tedavisi ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır

 

İleri düzey pnömoni ve oksijen ihtiyaci artan ve 5 lt/dk dan oksijen alırken satürasyonu 90 altinda olan hastalarda etkinlik ve güvenlik için yeterli kanıt bulunmamaktadır.

 

Hastalık seyrinde daha sonraki geç dönemlerde ve çoklu organ yetmezliği ile entübe edilmiş kişilerde immun plazma kullanılması; muhtemelen zaten antikor gelişmiş olması ve konak tepkilerine bağlı önemli organ hasarı nedeniyle zarar verebilmektedir.

 

Sitokin fırtınasının ön plana çıktığı semptomlar (tedaviye rağmen devam eden dirençli ateş, devamlı yüksek seyreden ya da artmaya devam eden biyokimyasal parametreler) başladıktan sonra, bu tedavi yönteminin kullanılması önerilmemektedir.

 

COVID-19 Virüs Enfeksiyonuna Yakalanmış ve Sonrasında İyileşmiş Bireylerin Bağışçı Olabilme Kriterleri:

1. COVID-19 enfeksiyonu tanısının, laboratuvar test (nazofarenks sürüntü örneğinden çalışılmış PCR test pozitifliği ya da serolojik olarak SARS-CoV-2 antikorlarına ait test pozitifliği) sonuçlarına göre alınmış olması ve

2. Klinik olarak (öksürük, ateş, nefes darlığı, halsizlik vb.) iyileşmenin üzerinden en az 14 gün geçmiş olması ve

3. Nazofarenks sürüntü örneklerinden çalışılmış en az 2 adet PCR test sonucu negatifliğinin (testlerden birisi son 48 saat içerisinde yapılmış olmalı) olması gerekmektedir.

4. Klinik iyileşmenin üzerinden 28 gün geçti ise PCR test negatifliği şartı aranmaz. Bu kişilerin hastalık dönemine ait tıbbi kayıtları eksiksiz dokümante edilerek izlenebilir olmalıdır.

COVID-19 enfeksiyonu geçirmiş kişilerin, immün plazma bağışçısı olmaları gönüllülük esasına dayanır. Bağışçının, gönüllü COVID-19 immün plazma bağışçısı olabilmesi için “Tam Kan Bağışı” için gereken şartları taşıması gerekir.

 

Plazma tedavisi rehberini okumak ve indirmek için tıklayınız.

ileDoç. Dr. Mustafa SAYGIN

Koronavirüs Güncel Rehber (23 Ekim 2020)

Son güncelleme ile Neler eklendi!!!

COVID-19 Pnömonisinde Kortikosteroid Kullanımı

Oksijen ihtiyacı gelişen hastalarda 6mg deksametazon veya 0.5-1 mg/kg metilprednizolon tedavisi başlanması önerilir. Bu tedaviye rağmen 24 saat içinde oksijen ihtiyacı artan veya akut faz reaktanları yükselen hastalarda, risk durumları gözününe alınarak, yüksek doz steroid verilebilir.

“COVID-19 pozitif olgularda İmmun Plazma Uygulaması” T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili kurullarının izni ile uygulanabilir”
“COVID-19 hastalarına yönelik kök hücre gibi alternatif tedaviler T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili kurullarının izni ile denenebilir”

Son rehberi okumak ve indirmek için tıklayınız.

ileDoç. Dr. Mustafa SAYGIN

COVID-19 Erişkin Hasta Tedavisi

COVID-19 olası vaka tanımına uymayan ve diğer nedenlerle başvurup, sağlık kuruluşlarında değerlendirilen hastalara uygulanacak olan standart protokollerin, Sağlık Bakanlığının önerdiği standart önlemler alınarak rutin şekilde yürütülmesi gerekmektedir.

Bu hastalara uygulanacak olan tanı ve tedavi girişimleri öncesinde acil servisler başta olmak üzere tüm kliniklerde ve yataklı servislerde, COVID-19 olmadığına dair konsültasyon notu veya toraks bilgisayarlı tomografisi talep edilmesi uygun değildir.

Hem asemptomatik taşıyıcılarda hemde hastalarda PCR testinin negatif olabileceği dikkate alındığında, bir kişinin COVID-19 ile enfekte olmadığının kesin olarak söylenebilmesi mümkün değildir. Bu nedenle hasta olmasa bile herkesin COVID-19 bulaştırıcı olabileceği öngörülmelidir.

Bilim Kurulu’nun Kişisel Koruyucu Ekipman Önerileri ve COVID-19 Acil Anestezi Yönetimi rehberleri doğrultusunda önlük, tıbbi maske, gözlük/yüz koruyucu ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipmanlar standart ve bulaş yoluna yönelik önlemler kurallarına uygun olarak kullanılmalı, endikasyonu olan her türlü tıbbi bakım ve müdahale bu hastalara yapılmalıdır.

Rehberi okumak ve indirmek ve okumak için tıklayınız.