Etiket arşivi Erişkin Tedavisi

Covid-19 Erişkin Hasta Tedavisi Rehberi (12 Şubat 2022)

Tedaviye eklenen yeni ilaç

Molnupiravir

Molnupiravirin; tanısı PCR ile doğrulanmış, hafif-orta seyirli, semptomlarının ilk 5 gününde olan ve ağır COVID-19’a ilerleme açısından yüksek riskli aşağıda verilmiş gruplarda yer alan erişkin (≥18 yaş) COVID-19 hastalarında, aşılama durumuna bakılmaksızın kullanılması önerilmektedir.

a. ≥65 yaş olanlar
b. Primer immün yetmezlikler
c. Son 1 yılda kemoterapi almış solid veya hematolojik kanser hastaları
d. Son 6 ayda radyoterapi almış kişiler
e. Solid organ nakli yapılmışlar
f. Kemik iliği nakli yapılmışlar
g. AIDS (CD4<200/mikrolitre olanlar)
h. Son bir yıl içerisinde Rituksimab tedavisi alan ve halen tedavisi devam eden kişiler

Molnupiravir’in kullanım dozu ve süresi, 2x800mg/gün olacak şekilde toplam 5 gündür.
Molnupiravir gebelerde ve çocuklarda kullanılmamalıdır.

Emzirenlerde molnupiravir kullanıldığı sürece ve son dozdan sonra dört gün boyunca emzirmeye
ara verilmelidir.
Molnupiravir <18 yaş olanlarda, hastaneye ağır COVID-19 hastalığı nedeniyle yatırılan hastaların tedavisinde, COVID-19’un önlenmesi için temas öncesi veya temas sonrası profilaksi amacıyla kullanılmamalıdır.
Ek olarak COVID-19’a karşı etkili ilaç bulunması konusunda halen çok fazla sayıda klinik çalışma devam ettiğinden, bu çalışmaların sonuçları da yakından izlenip, virüsün geçirdiği mutasyonlar ve bu mutasyonların klinik bulgulara yansıması da takip edilerek tedavi rehberinde gerektiğinde tekrar güncellemeler yapılacaktır.

 

Rehberi okumak ve indirmek için tıklayınız.