Günlük arşiv 9 Kasım 2020

ileDoç. Dr. Mustafa SAYGIN

Uyku Fizyolojisi ve Uyku Bozuklukları Dersi Kısa Sınav Duyurusu

Uyku Fizyolojisi ve Uyku Bozuklukları Dersini alan sevgili öğrencilerim.

Dersimle ilgili 13 Kasım Cuma saat 15:00’da 10 dakikalık test şeklinde bir kısa sınav yapılacaktır.

Bunun için obs.sdu.edu.tr adresinden giriş yaptığınızda ve dersimi seçtiğinizde sınavı görebileceksiniz.

Sınavın ara sınava katkısı %10 olacaktır.

Herkes başarılar diliyorum.

ileDoç. Dr. Mustafa SAYGIN

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Klavuzu

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde yer alan ‘Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü (TÜHKE)’, sağlık bilimi ve teknolojileri alanında ülkeye ve insanlığa hizmet eden, ülkenin ileri teknoloji ve inovasyon ihtiyaçlarını karşılayan bir kurum olmak vizyonu ile kurulmuştur.

Misyonu sağlık alanında ulusal  tratejilere uygun olarak ülkenin halk sağlığı ve kronik hastalıklar alanında önceliklerini belirlemek; kronik hastalıkların genetik, biyolojik, klinik yönleri ve tedavileri hakkında, kamu ve özel sektörle işbirliği içinde bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak, bu araştırmaları koordine etmek, teşvik etmek; araştırmacılara bilimsel ortam sağlamak ve desteklemek; teşhis ve tedavi standartlarının oluşturulmasına ve yeni
tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmaktır.

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH); genellikle zararlı partikül veya gazlara ciddi maruziyetin neden olduğu havayolu veya alveoler bozukluklara bağlı kalıcı hava akımı kısıtlanması ve solunum yolu semptomları ile karakterize, yaygın olarak görülen, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır.

Bu hastalıkta en yaygın görülen semptomlar dispne, öksürük ve balgamdır. KOAH genellikle orta-ileri yaş grubunda
ortaya çıkar ve yavaş bir ilerleme gösterir. Oldukça yaygın bir kronik hava yolu hastalığı olan KOAH’ın bireysel
ve sosyal etkileri çok önemli boyutlarda olup hastalık tüm dünyada ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak  örülmektedir. Tüm dünyada 300 milyon KOAH’lı hasta bulunduğu ve her yıl 3,2 milyon hastanın yaşamını kaybettiği bildirilmiştir. KOAH dünyada en yaygın görülen üçüncü ölüm nedenidir ve küresel nüfusta her 10 yetişkinden birinde bu hastalığın olduğu düşünülmektedir. Ülkemizde en çok ölüme neden olan hastalıklar sıralamasında KOAH üçüncü sıradadır ve her yıl 30.000’e yakın kişi bu hastalıktan ölmektedir. Türkiye’de 4 milyon civarında KOAH’lı hasta bulunduğu tahmin edilmektedir.

Eylül 2020 tarihinde öneriler doğrultusunda düzeltilerek tamamlanan kılavuz, ISBN numarası alınarak kaydedilmiş ve www.tuseb.gov.tr web sitesinin Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü sayfasına pdf kopya olarak yüklenmiştir.

Adı geçen kılavuzun ilgili taraflardan gelecek geri bildirimler doğrultusunda yılda iki kez güncellenmesi planlanmaktadır.

“Türkiye’de Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Yönetimi: Korunma, Tanı ve Tedavi Standartları Kılavuzu” nu okamk ve indirmek için tıklayınız.