Aylık arşiv 23 Şubat 2021

ileDoç. Dr. Mustafa SAYGIN

Okullarda Yüzyüze Eğitim

OKULLARDA YÜZYÜZE EĞİTİMİN BAŞLAMASINA İLİŞKİN TÜSAD BASIN AÇIKLAMASI

Güncel verilerle okullardaki risk durumu takip edilmeli.

 

Pandemi döneminde okulların açılması tüm dünyada tartışılmaktadır. Centers for Diease Control and Prevention’a (CDC) göre okulların açılmasına karar verirken SARS-CoV-2 yayılımı ve toplumdaki COVID-19 sıklığına göre karar verilmelidir.

CDC okullarda Covid-19 yayılım riskini belirlerken; son 14 günde 100.000’de yeni vaka sayısı ve/veya PCR pozitiflik oranlarına göre okulda COVID-19 yayılımını çok düşük, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandırmaktadır. Ülkemizdeki son 14 gündeki veriler göz önüne alındığında okulda düşük COVID-19 yayılımı riskini işaret etmektedir. Bu risk grubundaki ülkeler için okullarda düzgün maske kullanımı, en az 2 metre sosyal mesafenin sağlanması, el hijyenin sağlanması, öksürme hapşırma sırasında mendil kullanılması, temizlik ve dezenfeksiyon malzemelerinin temin edilip önlemlere uyulması, özellikle ortak kullanılan oyun alanları, tuvaletler, kapı kolları gibi yerlerin sık temizlenmesi ve hasta öğrenci ya da personel saptandığında yerel sağlık kuruluşlarıyla yakın temas içinde olunması önerilmektedir.

Ülkemizdeki genel veriler düşük riski göstermekle birlikte, vaka yoğunluğunun daha fazla olduğu iller ve bölgelerde daha sıkı önlemler alınabilir. Okullar açıldıktan sonra da güncel verilerle risk durumuna göre yeni düzenlemeler gerekebileceği unutulmamalıdır. Ülkemizde ailelerin çoğunlukla çekirdek aile yerine geniş aile yapısında olduğu göz önünde bulundurulduğunda okula giden çocukların evde yaşayan büyükleri için risk oluşturabileceği akılda tutulmalıdır.

Çocuklarda büyük oranda pandemi bilinci oluştuğu düşünülse de aileler okula gidecek çocuklara maske- mesafe ve hijyen konusunda bilgilendirme yapmalıdır. Teması olan ya da COVID-19 ile uyumlu semptomları olan çocuklar okula gönderilmemelidir.  Yaşadığı evde yaşlı veya kronik hastalıklı bireyler olan ya da bağışıklığı baskılanmış veya kronik hastalığı olan çocukların yüz yüze eğitime devam etmesine aile, çocuğun ya da hasta bireyin doktoru ve okul idaresi ile birlikte karar verilmelidir.

Dünyada bazı ülkelerde çocukların sosyal gelişimlerini ve ülke ekonomisini desteklemek amacı ile yüz yüze eğitime geçilmekte ancak vaka sayılarındaki artış durumuna göre yüz yüze eğitime ara verilmektedir. Bu dönemlerde eğitimin aksamaması için mümkün olduğunca eğitimler çevrimiçi devam edilmektedir.

Yüz yüze eğitimin başladıktan sonra devamına ülkemizin güncel COVID-19 verileri, çocukların ve ailelerinin sağlık durumları ve yaşadıkları çevre göz önünde bulundurularak karar verilmelidir. Hem aile içinde hem de okullarda pandemi önlemleri açısından gerekli tedbirler alınıp hizmet içi eğitimler yapılmalıdır.

Bu arada aşılama programında öğretmen ve okul çalışanlarına öncelik tanınması, kronik hastalığı olan öğretmenlerin çevrim içi eğitimlerde görevlendirilmesi pandemi sürecinde yararlı olacaktır.

Prof. Dr.  Ayşe Tana ASLAN

TÜSAD Çocuk Göğüs Hastalıkları Koordinasyon Kurulu Başkanı

 

ileDoç. Dr. Mustafa SAYGIN

Salgın Yönetimi Rehber (08 Şubat 2021)

SAĞLIK ÇALIŞANLARI HARİCİNDE KALAN TEMASLI TAKİBİ
Kesin veya olası COVID-19 enfeksiyonu olan bir kişi ile damlacık enfeksiyonuna yönelik korunma önlemleri alınmadan yakın temas etmiş olan kişiler, son temaslarından sonraki 10 gün boyunca; COVID-19 semptomları açısından telefon ile sorgulanarak izlenmeli, gerekir ise ev ziyareti yapılmalıdır.

Temaslı takibi İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilmeli ve aile hekimleri ile birlikte yürütülmelidir.
Temaslı değerlendirilmesi yapılırken, COVID-19 vakasının PCR testi alınmasından veya semptom başlangıcından önceki 48 saatlik süre içindeki temaslıları değerlendirmeye alınır.

Kesin COVID-19 tanısı alan kişilerin, enfeksiyon tablosunun PCR test sonucunun pozitif çıktığı tarihten itibaren takip eden 3 ay içerisinde başka bir COVID-19 vakası ile temasının olması durumu, riskli temas olarak değerlendirilmez ve temaslı takibi yapılmaz. Bu kişilerin 3 aydan sonra gerçekleşen COVID-19 vakası ile temasları
değerlendirmeye alınır.

Bilinen bir immün süpresif hastalık tablosu olan veya immünsüpresif ilaç kullanan kişiler bu kapsamda değerlendirilmez ve süreye bakılmaksızın COVID-19 vakası ile temas durumu değerlendirmeye alınır.

Kesin COVID-19 tanısı alan kişiler, enfeksiyon tablosunun iyileşmesini takip eden 3 aydan (90 gün) sonra ikinci kez yeni bir COVID-19 tanısı (reinfeksiyon) alabilir ve sisteme kayıt edilebilir. Reinfeksiyon tanısı konan kişilerden PCR ve ELİSA çalışmak üzere solunum yolu numunesi (mutasyon ve sekanslama açısından çalışılmaya uygun örnek taşıyabilen VTM ile) ve kan örneği alınır (serumu ayrılarak) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Rehberi okumak ve indirmek için tıklayınız.

 

ileDoç. Dr. Mustafa SAYGIN

Kapalı Mekanlarda Maskemizi Çıkarmayalım!!!

Değerli Meslektaşlarımız, 

Maalesef mutant virüs Avrupa ülkelerinden sonra ülkemizde de hızla yayılıyor. Sağlık Bakanı dün 17 ilde , bugün 23 ilde bu yeni virüsün görüldüğünü açıkladı. Avrupa’da birçok ülke yarından itibaren sınırlarını kapatıyor ve ülkeye gelen uçuşları engelliyor.
Bu yeni mutant virüsün bulaştırıcılığı çok daha yüksek ve özellikle kapalı alanlarda  “airborne” olarak ortam havasından bulaşabiliyor. Burada etkili olan bulaş yolu , temasla geçen “damlacık” dışında “aerosol partikülleri şeklinde havada asılı kalan virüsler….Sizden önce o kapalı ortamda maskesiz bulunmuş bir kişinin ortama yaydığı partiküller 3 saate kadar sizi de etkilemiş oluyor.
Normal maskeler bu küçük aerosol partiküllere karşı yeterli olamayacağı için, ABD’ de CDC Başkanı Dr. Faucci, kapalı yerlerde en az üst üste takılmış 2 maske öneriyor. Almanya bu hafta, kapalı ortamlarda çalışan kişilere FFP2  maskeleri önermeye başladı. AVM ve mağazalara UV lambaları takılıyor. Bu haliyle, maskenin çıkarıldığı, bir şeyler yiyip içilen ortamlar en riskli alanlar haline geldi. Keza, asansörler,  toplu taşım araçları, uçaklar, otobüsler konusunda daha da çekinceli olmak gerekiyor…İşin en üzücü tarafı bu yeni mutant virüsün şu anki aşılardan  beklenen iyiliği olumsuz yönde etkileyecek olması.

KAPALI ORTAMLARDA MASKEYİ HİÇBİR GEREKÇEYLE ÇIKARMAMAK GEREKİYOR…

 

TÜSAD İnhalasyon Tedavileri Çalışma Grubu
Başkan
Prof. Dr. Can Öztürk